Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Początki biblioteki miejskiej sięgają końca 1944 r. Od 1945 r. placówka funkcjonowała w skromnych warunkach w budynku suwalskie­go ratusza i ze skromnym księgozbiorem ocalałym sprzed wojny. W 1946 r. nastąpiło powołanie powiatowej biblioteki publicznej. Od 1951 r. siedziba placówki mieściła się w Powiatowym Domu Kultury. W 1956 r. doszło do połączenia w jedną placówkę biblioteki miejskiej i powiatowej. W 1958 r. zapadła decyzja o budowie siedziby dla biblioteki. W 1963 r. odbyło się oddanie do użytku nowego obiektu dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej.

Od 1975 r. placówka funkcjonuje jako Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej. W la­tach 1975-1985 sukcesywnie rośnie liczba czytelników, powiększa się księgozbiór. Ze względu na niewystarczające warunki lokalowe trwa poszukiwanie większego obiektu. W 1996 r. następuje oddanie wyremontowanego budynku byłej kotłowni o powierzch­ni 1,6 tys. metrów kwadratowych. Od lat 60. placówka prowadzi sieć oddziałów, filii i punktów bibliotecznych w Suwałkach, sprawuje nadzór nad placówkami bibliotecznymi w województwie suwalskim. Od 1999 r. jako miejska biblioteka publiczna prowadzi trzy filie i Specjalistyczny Oddział Biblioteczny. Od 2001 r. sprawuje nadzór merytoryczny i dydaktyczny nad pla­cówkami na terenie powiatu suwalskiego. Organizuje też liczne akcje czytelniczo-edukacyjne. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób nie­pełnosprawnych. Biblioteka otrzymała wiele nagród i wyróżnień za osiągnięcia w upowszechnianiu czytelnictwa. W 2001 r. placówka otrzymuje „Srebrną Różę” – nagrodę Książnicy Podlaskiej. Uhonorowana tytułem „Zasłużony dla Miasta Suwałk” w 2006 r.