gen. bryg. Rudolf Dzipanov

Ur. 19.09.1921 r. w Suwałkach. Zamieszkały w Warszawie. Absolwent suwalskiego gimnazjum. W 1956 ukończył Akademię Sztabu Generalnego. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r.

Wiatach 1942-1945 członek ruchu oporu na Lubelszczyźnie i Zamojszczyźnie. Od 1944 r. żołnierz Wojska Polskiego, uczestnik walk o Wał Pomorski i Kołobrzeg. Po wojnie zawodowy oficer Wojska Polskiego, w sztabie generalnym. W 1966 r. awansowany na stopień generała brygady. Kontynuował studia na wydziale historii Uniwersytetu Warszawskiego (uzyskanie tytułu doktora nauk historycznych). W latach 50-tych dowódca polskiego kontyngentu wojskowego w ramach międzynarodowej komisji rozjemczej w Wietnamie. Komendant Wojskowego Instytutu Historycznego PAN.

Odznaczony szeregiem medali i odznaczeń wojskowych, w tym Orderem Kawalerskim Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. Związany od lat z Suwałka­mi i Suwalszczyzną. W 1939 r. jako uczeń suwalskiego gimnazjum zdobył tytuł mistrza Polski w kategorii juniorów w jeździe szybkiej na lodzie. Aktywny członek Zrzeszenia Suwalczan, potem Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny w kole warszaw­skim, wieloletni korespondent „Tygodnika Suwalskiego” od lat zainteresowany problematyką miasta i regionu. Współinicjator powstania pomnika Żołnierzy Września 1939 r. Uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Suwałk” w 2001 r. Zmarł 23 kwietnia 2013 r.