Miasto Grande-Synthe

Od 1977 r. miasto partnerskie Suwałk w ramach tzw. związków bliźniaczych.

Współpraca z Suwałkami w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego przy zaangażowaniu mieszkańców, m.in. poprzez wymianę zespołów artystycznych i sporto­wych, twórców kultury i sztuki, instytucji miejskich, zakładów pracy, stowarzyszeń. W 1978 r. oficjalne podpisanie w Suwał­kach umowy o współpracy przez mera Grande-Synthe i prezydenta Suwałk. Dzięki bliskim, stałym kontaktom Suwałki przy wsparciu miasta partnerskiego otrzymały w latach 90. honorowe wyróżnienia Rady Europy: Dyplom (1993), Flagę (1995) i Plakietę (1996). Od 1993 r. corocznie organizowane Dni Kultury Francusko-Polskiej – na przemian w Grande-Synthe i Su­wałkach, które obejmują prezentację zespołów artystycznych, koncerty, wystawy plastyczne i fotograficzne, warsztaty, plenery, turnieje, pokazy sportowe, a także wymianę delegacji. Każdego roku jest podpisywany protokół uzgodnień obejmujący różne działania na rzecz społeczności lokalnych na rok następny. Uhonorowane tytułem „Zasłużony dla Miasta Suwałk’ w 2007 r.