prof. Jan Bohdan Chmielewski

Ur. 18 września 1927 r. w Grodnie (Białoruś). Zmarł 18 sierpnia 2014 r. w Warszawie.

Jan Bohdan Chmielewski urodził się 18 września 1927 r. w Grodnie. W 1949 r. rodzina Chmielewskich zamieszkała w Suwałkach. W latach 1950-1955 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie później pracował jako asystent, docent i profesor aż do emerytury. Pełnił też funkcję dziekana Wydziału Rzeźby. W jego dorobku twórczym należy wymienić pomniki: Mikołaja Kopernika w USA i Brazylii, Wdzięczności Żołnierzom Polskim Walczącym o Narvik w Norwegii, Wdzięczności Żołnierzom Polskim w Berlinie, Bohaterów Ziemi Białostockiej w Białymstoku, Janusza Korczaka w Warszawie, Łączniczki w Józefowie, Kazimierza Wielkiego w Golinie oraz popiersia: gen. Władysława Sikorskiego, gen. Marii Wittek, znajdujące się w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Jego projektu i autorstwa jest laska marszałkowska Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ponad 50 medali pamiątkowych, m.in. Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Władysława Jagiełły, Józefa Piłsudskiego, Prymasa Augusta Józefa Hlonda, Katynia, Sobieski pod Wiedniem. Artysta był także projektantem wielu okazjonalnych monet, m.in. Józef Piłsudski „Wiktor”, Westerplatte, major Henryk Dobrzański „Hubal”, Narwik, Tobruk, Monte Cassino. Profesor Jan Bohdan Chmielewski od ponad 60 lat był związany z Suwałkami ze względów rodzinnych (tu mieszkała i pracowała jego matka, brat i dwie siostry, obecnie mieszka jego najmłodsza siostra) oraz towarzyskich, miał tu wielu znajomych i przyjaciół. Utrzymywał kontakty ze środowiskiem suwalskich plastyków. W latach 1977-1995 brał aktywny udział w spotkaniach wigierskich „Kultura i środowisko”, jedynej tego rodzaju imprezie w kraju, w której uczestniczyli twórcy i naukowcy z Polski i ze świata. On też przyczynił się głównie do zorganizowania tych spotkań i przez cztery lata (1977, 1982-1984) pełnił społecznie funkcję ich komisarza artystycznego.

Artysta wykonał dla naszego miasta i regionu wiele prac bezpłatnie, tylko po kosztach materiału. Są wśród nich płaskorzeźby Marii Konopnickiej w I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach i Bibliotece Publicznej w Suwałkach, Alfreda Wierusza-Kowalskiego w Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach, na kamienicy przy ul. Kościuszki, Józefa Piłsudskiego na budynku Muzeum Okręgowego, Aleksandry Kujałowicz w Szkole Podstawowej nr 6, Alfreda Lityńskiego w Wigierskim Parku Narodowym w Krzywym, Wiktora Winikajtysa w klasztorze pokamedulskim w Wigrach, Czesława Miłosza przy ul. Hamerszmita, Zdzisława Maszewskiego przy ul. Kościuszki. Wykonał też (bez honorarium autorskiego) w brązie popiersie Janusza Korczaka w Suwałkach oraz Ludwika Michała Paca w Dowspudzie. Jest też autorem medali okolicznościowych: „Honorowy Obywatel Miasta Suwałk”, „Zasłużony dla Miasta Suwałk”, „90 rocznica odzyskania przez Suwałki wolności w 1920 r., z okazji 100. rocznicy śmierci Marii Konopnickiej „dukatów lokalnych”, poświęconych Marii Konopnickiej o nominałach „7 suwali” i „70 suwali”. Pierwszą jego pracą dla Suwałk był projekt i wykonanie z piaskowca (również bezpłatnie) pomnika Marii Konopnickiej w 1963 r. Wykonał też remont zniszczonego przez wandali postumentu po kosztach materiału i transportu. 8 października 2010 r. w 100. rocznicę śmierci wielkiej suwalczanki Marii Konopnickiej stanął w miejsce starego jej pomnika, nowy wykonany z brązu. Miasto Suwałki i w tym przypadku pokryło tylko koszty odlewu. Artysta zrezygnował z honorarium autorskiego. Galerie suwalskie miały zaszczyt trzykrotnie prezentować dorobek twórczy prof. Jana Bohdana Chmielewskiego. W 2009 r. jego prace artystyczne znalazły się także na wystawie z okazji obchodów 90 rocznicy odzyskania przez Suwałki wolności po I wojnie światowej. Prof. Jan Bohdan Chmielewski stale utrzymywał kontakt z Biblioteką Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, gdzie prezentowana była wystawa „Medalierstwo Bohdana Chmielewskiego”, z I Liceum Ogólnokształcącym, Stowarzyszeniem Przyjaciół Suwalszczyzny, Szkołami Podstawowymi nr 5 i 6 oraz z Urzędem Miejskim w Suwałkach. Za zasługi dla miasta nad Czarną Hańczą został odznaczony tytułami „Zasłużony dla Miasta Suwałk” (2001 r.), „Honorowy Obywatel Miasta Suwałk”(2011 r.) i „Włócznią Jaćwingów” (2011 r.).