Suwalski Obwód Światowego Związku Żołnierzy AK w Suwałkach

Liczy kilkudziesięciu członków, obejmuje działalnością powiaty suwalski i sejneński.

Od 1989 r. funkcję prezesa pełni Jerzy Klimko. Aktywna działalność na rzecz środowiska kombatanckiego w mieście i regionie, a także edukacyjna w zakresie tema­tyki patriotycznej, historii walk i tradycji niepodległościowych. W 2002 r. z inicjatywy związku ze składek społecznych został odsłonięty w Suwałkach na skwerze przy ul. Sejneńskiej pomnik poświęcony pamięci żołnierzy Armii Krajowej na Suwalsz-czyżnie. Związek uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Suwałk” w 2006 r.