Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Suwałkach

W latach 50. początki działalności w ramach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, od 1962 r. jako zakład wodociągów i kanalizacji w strukturze PGKiM.

W 1960 r. oddano w mieście pierwszy odcinek sieci wodociągowej o długości 7 km. W 1967 r. długość sieci wzrosła do 15,5 km. W tym czasie w Suwałkach funkcjonowało też 8,4 km sieci kana­lizacyjnej, 4,9 km kanalizacji wód opadowych, 2 studnie głębinowe, 25 studni kopanych i 31 zdrojów ulicznych. W 1976 r. sieć wodociągowa wzrosła 29,7 km, a kanalizacyjna do 24 km. Ścieki komunalne oczyszczano w niewielkim stopniu za pośrednic­twem oczyszczalni browaru i odprowadzano do Czarnej Hańczy. Pierwszy etap budowy oczyszczalni miejskiej zakończono w 1985 r., trzeci oddano do użytku w 1998 r. W 1986 r. usamodzielnienie zakładu i nadanie nazwy Wojewódzkie Przedsię­biorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Od 1997 r. jako miejska jednoosobowa spółka z o.o. Obecnie utrzymuje prawie 200 km sieci wodociągowej i 100 km sieci kanalizacyjnej. Od 2002 r. przedsiębiorstwo w ramach projektu ISPA „Poprawa jakości wody w Suwałkach” realizuje kolejne inwestycje w mieście i okolicach wraz z Gminą Suwałki.. Uhonorowane tytułem „Zasłużony dla Miasta Suwałk” w 2006 r.