Miejskie Ognisko Artystyczne im. J. Lalewicza w Suwałkach

Założone w 1954 r. jako ognisko muzyczne z inicjatywy Janiny Krasko – nauczycielki muzyki i śpiewu oraz Bolesława Walczuka – kierownika Powiatowego Domu Kultury.

W roku szkolnym 1955/56 w placówce kształci się 80 uczniów, w roku następ­nym – 120. Powstają filie w Augustowie, Sejnach, Filipowie, Raczkach i Puńsku. W1955 r. pierwszy publiczny koncert. Od po­łowy lat 60. patronat nad ogniskiem obejmuje Białostockie Towarzystwo Muzyczne. Następuje rozkwit placówki – prawie 200 uczniów, 11 nauczycieli różnych specjalności, 60-osobowy chór oraz zespoły i sekcje wokalno-muzyczne. Na początku lat 70. opiekę nad ogniskiem przejmuje Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego. W1983 r. utworzenie sekcji ba­letowej i zmiana nazwy na Miejskie Ognisko Artystyczne im. J. Lalewicza. Obecnie mieści się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia. W ciągu ponad 50 lat działalności jego uczniowie zdobyli wiele nagród i wyróżnień na przeglądach i konkursach regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Uhonorowane tytułem „Zasłużony dla Miasta Suwałk” w 2004 r.