Irena Filipowicz

Ur. 16.02.1928 r. w Grodziszczanach, powiat Sokółka. Zamieszkała w Suwałkach.

Absolwentka wydziału historycznego (specjalizacja – pedagogika) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz wydziału huma­nistycznego (specjalizacja – historia wraz z archiwizacją) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1953-1955 pracownik PSS „Społem” w Białymstoku. Od 1955 r. kierownik Powiatowego Archiwum Państwowego w Suwałkach. Odpowie­dzialna za przejmowanie, opracowywanie i archiwizowanie dokumentów oraz ich upowszechnianie. Od 1966 r. starszy asystent naukowo-badawczy w Wojewódzkim Archiwum w Białymstoku.

Od 1976 r. organizator i dyrektor Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Suwałkach, nowej placówki, która pozyskała liczne archiwalia dotyczące Suwałk i Augustowa z okresu XIX i połowy XX wieku. Dokumenty posłużyły m.in. do przygotowania ostatecznych efektów badań Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej. Inicjatorka prezentacji materiałów źródłowych z zasobów suwalskiego archiwum. Odznaczona licznymi medalami i wyróżnieniami państwowymi i resortowymi. Uhonorowana tytułem „Zasłużony dla Miasta Suwałk’ w 2006 r. Zmarła 26 kwietnia 2015 r.