Zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna w Suwałkach

Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” jest jednym z najstarszych zespołów folklorystycznych w Polsce. Od 60 lat jest ambasadorem suwalskiej i narodowej kultury.

Koncertował w kraju i za granicą: we Francji, na Litwie, Białorusi, w Gruzji, Rosji, Turcji, Belgii oraz Niemczech. Dzisiaj grupa młodzieży tańczącej, śpiewającej i grającej to wnukowie pierwszych członków – założycieli zespołu. W roku 2001 podczas uroczystych obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia, Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” został uhonorowany medalem „Zasłużony dla Miasta Suwałk”. Repertuar zespołu obejmuje pieśni i tańce narodowe oraz wiązanki pieśni i tańców z różnych regionów Polski. W wyniku wieloletnich kontaktów i przyjaźni z zespołami tanecznymi innych krajów w repertuarze Suwalszczyzny znalazły się również tańce litewskie, flamandzkie i francuskie. „Suwalszczyzna” posiada bogatą kostiumerię – około 400 kompletów strojów do tańców narodowych i regionalnych.

Oprócz standardowych programów tanecznych różnych regionów – „Suwalszczyzna” posiada w repertuarze dwa własne, unikalne, fabularyzowane widowiska taneczno-teatralne. Jedno z nich zatytułowane „Kochajmy się” – to widowisko oparte na obrazach z poematu „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. „Suwalszczyzna” prezentuje tu cztery z pięciu polskich tańców narodowych: kujawiak, oberek, mazur i polonez. Z racji ich ponadregionalnego charakteru, włączone zostały do repertuaru zespołu jako wizytówka kraju podczas koncertów w kraju i za granicą. Istotnym nurtem są pieśni, tańce i zabawy regionalne z obszaru centralnej Suwalszczyzny i sąsiedniego, polsko-litewskiego pogranicza kulturowego. Stanowią one nasze własne, unikalne i wiarygodne dziedzictwo kulturowe najdalej na północny wschód wysuniętego regionu Polski. Prezentujemy je w „Suwalskiej potańcówce” – scenach z życia pewnego czeladnika, osadzonych w Suwałkach – wielokulturowym mieście, w początkach XX wieku. Oba widowiska to przełożenie uniwersalnych polskich motywów na język tańca – skocznych oberków i mazurków, rzewnych kujawiaków, dziarskich i nieokiełznanych mazurów, szalonej polki, uroczystych i dostojnych polonezów, ale również ludowych tańców litewskich czy modnych w II połowie wieku XIX – mazurpolek, lansjerów, kadryli, podespanów… Mamy nadzieję, że koncerty Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” pozostaną Państwu na długo w pamięci i wyobraźni, zaspokajając tęsknoty za urokiem i bogactwem naszej regionalnej i narodowej kultury.

choreograf
Małgorzata Wojdełko

  • kapela
  • Krzysztof Krzesicki (kierownik kapeli) — akordeon
  • Emil Kulbacki — klarnet
  • Izabela Sokołowska — skrzypce
  • Alicja Malinowska — skrzypce
  • Paweł Misiukiewicz — trąbka
  • Szczepan Sześciło — kontrabas
  • Paweł Grupkajtys (gościnnie) – cymbały
  • chórmistrz
  • Ignacy Ołów

Mamy przyjemność zakomunikować, że Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” w roku 2011 obchodzi jubileusz 60-lecia swego istnienia.

Z okazji jubileuszu zespołu mieszkańcy naszego miasta, turyści oraz goście mieli okazję zobaczyć premierę nowego widowiska zespołu, zatytułowanego „W podsuwalskiej oberży”. Jest to drugie już, fabularyzowane widowisko taneczno-teatralne, zmieniające zupełnie dotychczasową formułę prezentacji scenicznych zespołu „Suwalszczyzna”. 60 lat – tyle historii zawarte jest w tych dwu słowach. Stanowią one o wieku dostojnego Jubilata, stanowią o tym, że Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” jest jednym z najstarszych zespołów tego typu w Polsce. Historię zespołu opisywano już wielokrotnie. Wspomnieć jednak i tu jeszcze raz: Bolesława Walczuka, Józefa Czeszkiewicza i Henryka Szynkowskiego, którzy „Suwalszczyznę” powołali do życia. Zawsze wymieniać należy choreografów, którzy wytężoną pracą i swoją twórczymi zdolnościami rozwijali zespół i utrzymywali go w ciągłości nie tylko tańca, ale i przyjaźni, które trwają niezmiennie od lat: Irenę Goerke, Krystynę Rekosz, Jerzego Śniechowskiego, Giedymina Wróblewskiego, Małgorzatę Wojdełko. W pamięci trzeba mieć muzyków, którzy towarzyszą zespołowi, tworząc jego niepowtarzalny charakter: Mariana Szaryńskiego, Zdzisława Wyszkowskiego, Stanisława Witkowskiego, Krzysztofa Krzesickiego… Pieśń i taniec Suwalszczyzny – wielu nie usłyszałoby ani cząstki tego, gdyby nie nasz dostojny Jubilat. Rozpoczęta w 1951 roku historia trwa, z dwiema przerwami, do dzisiaj. Spotkanie dzisiejsze jest okazją do wspólnego świętowania, dlatego kierujemy wyrazy ogromnej radości… i wdzięczności, że tak wielu dawnych członków zespołu przybywa na nasze święto.