Maria Krystyna Kapuścińska

Z domu Rylska, córka Zygmunta i Janiny ur. 19.11.1921 r. w Warszawie – zm. 24.09.2005 r. w Suwałkach

Od 1934 r. początki działalności w harcerstwie, związana z ZHP do końca życia. W latach 1936-1939 przyboczna drużyny przy Prywatnym Gimnazjum Kupieckim w Jarosławiu. We wrześniu 1939 r. przenosi się z rodzicami z Dubna na Wołyniu do Warszawy. Działa w konspiracji jako kolporterka w Armii Krajowej. Podczas powstania warszawskiego sanitariuszka na Powiślu i Czerniakowie, następnie przedostaje się na Pragę. Zaciąga się w szeregi wojska polskiego; do końca wojny pracuje jako sanitariuszka w szpitalu ewakuacyjnym.

W1945 r. po zdemobilizowaniu przyjeżdża do Suwałk. W latach 1946-1961 na­uczycielka w wielu szkołach na terenie Suwalszczyzny potem w Suwałkach. W latach 1961-1968 komendantka suwalskiego Hufca ZHP. W latach 1972-1978 kierowniczka Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Suwałkach. Obok pracy zawodowej prowadzi aktywną działalność społeczną jako harcmistrz. W ostatnich latach życia instruktor Harcerskiego Kręgu Seniora im. Batalionu „Wigry” Wielokrotnie odznaczana za działalność społeczną i zawodową w środowisku młodzieży. Uhonorowana tytułem „Zasłużony dla Miasta Suwałk” w 2004