prof. Edward Franciszek Szczepanik

Syn Franciszka i Władysławy, ur. 22.08.1915 r. w Suwałkach – zm. 11.10.2005 r. w Londynie (Anglia).

W 1933 r. absolwent suwalskiego Gimnazjum im. Karola Brzostowskiego, w 1937 r. absolwent (z wyróżnieniem) wydziału ekonomicznego SGH w Warszawie. Kontynuował naukę w London School of Economics and Political Science w Londynie dzięki otrzymanemu stypendium. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. We wrześniu internowany na Litwie. Więzień obozu w Kozielsku, a potem łagru na półwyspie Kola. Przeszedł szlak bojowy w armii gen. W. Andersa, walczył min. pod Monte Cassino, Ankoną i Bolonią we Włoszech. W latach 1953-1961 wykładowca w Polish University College w Londynie (1946-1953) i w Hongkongu, do 1977 r. m.in. doradca ekonomiczny Rządowej Komisji Planowania w Karaczi (Pakistan) oraz dyrektor kursów i kierownik planowania studiów polityki rolnej w Organizacji ds.

Wyżywienia i Rolnictwa w Rzymie. Od 1978 r. praca akademicka w Londynie (uniwersytet w Sussex i Polski Uniwersytet na Obczyźnie). Wielki patriota, aktywny działacz w środowisku polskiej emigracji, w latach 1951-1953 – pierwszy prezes Instytutu Badania Zagadnień Krajowych w Londynie, prezes Rady Polaków we Włoszech, delegat rządu RP w Watykanie. Od 1984 r. minister spraw krajowych w rzą­dzie RP na Uchodźstwie, od 1986 r. premier. W dniu 22 grudnia 1990 r. przekazał w Warszawie wraz z prezydentem Ryszar­dem Kaczorowskim insygnia władzy prezydentowi III RP Lechowi Wałęsie. Żywe, stałe kontakty z Polską i rodzinnymi Su­wałkami, w tym z macierzystą szkołą – obecnie ILO im. M. Konopnickiej. Fundator dorocznego stypendium dla najlepszego absolwenta szkoły. W uznaniu zasług uhonorowany przez Radę Miejską w Suwałkach tytułami: „Honorowy Obywatel Miasta Suwałk” (1992 r.) i „Zasłużony dla Miasta Suwałk” (2001 r.). Jego prochy zostały uroczyście złożone na cmentarzu w Lewes (An­glia) w dniu 20.10.2005 r. i cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej w Suwałkach w dniu 12.11.2005 r.