Henryk Józef Kulczycki

Henryk Józef Kulczycki Ur. 10.01.1925 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Zamieszkały w Suwałkach.

W 1952 r. absolwent Akademii Lekarskiej w Gdańsku. Po uzyskaniu dyplomu do 1973 r. dyrektor Szpitala Powiatowego w Su­wałkach. W latach 1985-1991 ordynator oddziału chirurgii w suwalskim szpitalu wojewódzkim. Wiatach 1953-1975 prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Od 1958 r. organizator ruchu honorowego krwiodawstwa, prezes Klu­bu Honorowych Dawców Krwi.

Wiatach 1982-1992 przewodniczący suwalskiego oddziału Narodowego Funduszu Ochro­ny Zdrowia, od 1992 r. członek władz krajowych NFOZ. Uhonorowany licznymi nagrodami, dyplomami i wyróżnieniami państwowymi i resortowymi, w tym w dziedzinie honorowego krwiodawstwa, oraz tytułem „Zasłużony dla Miasta Suwałk” w 2004 r.