Ks. Prałat Lech Łuba Proboszcz parafii Św. Kazimierza Królewicza w Suwałkach w latach 1992 - 2020

Ur. 15 marca 1950 r. w Łojach. Uzyskał licencjat (kościelny) na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz tytuł magistra na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Od blisko 30 lat pełni posługę duszpasterską jako proboszcz parafii pw. Św. Kazimierza Królewicza w Suwałkach. Ponadto od 1992 r. sprawuje funkcję wojewódzkiego kapelana straży pożarnej, a od 1999 r. kapelana Aresztu Śledczego w Suwałkach oraz kapelana Poczty Polskiej.


W 1994 r. otrzymał godność kanonika honorowego kapituły sambijskiej, a w 2000 r. objął funkcję wicedziekana.

Ksiądz prałat jest bardzo zaangażowany w życie społeczne Suwałk. Co roku organizuje ,,Kaziuka Suwalskiego”, który gromadzi tysiące uczestników, zainteresowanych jego wymiarem religijnym oraz kulturalnym i handlowym. Święto nawiązuje do korzeni Polski i Litwy — tradycji uczczenia Świętego Kazimierza. Jest także pomysłodawcą i od 16 lat organizatorem akcji Krzyś. Każdego roku w jedną z lipcowych niedziel odprawiana jest Msza Święta dedykowana Św. Krzysztofowi — patronowi kierowców, po której odbywa się święcenie pojazdów oraz wręczanie materiałów edukacyjnych i gadżetów, tematycznie związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem ruchu drogowego. Na przykościelnym terenie stawiane są punkty, służące oddaniu krwi i bezpłatnemu badaniu ciśnienia oraz poziom cukru we krwi. Nie brakuje atrakcji dla dzieci, a dla wszystkich chętnych serwowany jest darmowy poczęstunek. Corocznym dziełem parafii, przy wsparciu działającej tu parafialnej Akcji Katolickiej, jest akcja dobroczynna, której celem jest obdarowywanie dzieci podarunkami spożywczymi, głównie fundowanymi przez przedsiębiorców. Podczas wszystkich edycji (w 2020 roku po raz 23) przekazano na ręce potrzebujących ponad 6 tysięcy paczek. Za zaangażowanie w organizację tej idei ks. Lech Łuba został wyróżniony Włócznią Jaćwingów w 2009 r. Ponadto ks. Lech Łuba jest autorem lokalnej audycji radiowej pt. ,,Nie samym chlebem” oraz audycji telewizyjnej pt. ,,Ufajmy Panu”. Obie audycje realizowane są w soboty i niedziele już od 20 lat. W ich treści wymiar religijny połączony jest z aspektem kulturowym i społecznym, porusza także sprawy dbałości o siebie oraz szacunku dla drugiego człowieka. 2 marca 2020 r. uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach otrzymał tytuł ,,Zasłużony dla Miasta Suwałk”.