Jerzy Wawruk

Jerzy Wawruk urodził się 15 maja 1941 r. w miejscowości Bełz. Zmarł 14 stycznia 2015 r. w Olsztynie.

Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego. Z Suwałkami związany od lat 60. XX w. Wielce zasłużony dla Suwałk, Suwalszczyzny, środowiska inżynieryjnego, technicznego i przedsiębiorców. Przez lata kierował jednym z największych suwalskich zakładów – Wytwórnią Podkładów Strunobetonowych ,,Kolbet”, znanej z wysokiej jakości produktów i innowacyjności. W 1979 r. wyróżniony złotą odznaką ,,Zasłużony Pracownik WPS KOLBET”. Wielki społecznik. Jego staraniem w Suwałkach został wybudowany Dom Technika – przez dziesięciolecia ośrodek wspierania działań racjonalizatorskich w byłym województwie suwalskim. Założyciel i wieloletni prezes, później Honorowy Prezes Suwalskiej Rady Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT. Za wybitną, twórczą działalność odznaczony srebrną i złotą, honorową odznaką NOT w 1977 r. i 1982 r.

Współtwórca Polsko-Litewskiej Izby Gospodarczej, która pod jego kierownictwem stała się prężnym ośrodkiem rozwoju stosunków gospodarczych z rynkami wschodnimi i miała pozytywny wpływ na funkcjonowanie wielu suwalskich firm. Położył wielkie zasługi dla rozwoju Agencji Rozwoju Regionalnego ,,Ares”, wspierając tworzenie i funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Aktywny członek Suwalskiego Stowarzyszenia Pracodawców, z ramienia którego brał udział w pracach Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk w latach 2008 – 2010. Za zasługi w działalności na różnych płaszczyznach życia gospodarczego i społecznego wielokrotnie wyróżniony i odznaczony, m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (1973), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1978), Medalem ,,Za zasługi dla województwa suwalskiego” (1979), Odznaką ,,Zasłużony Działacz Kultury” (1984), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1986), Medalem im. Wasiutyńskich (1994), Odznaką ,,Za zasługi dla oświaty” (1995), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1999). Uhonorowany tytułem ,,Zasłużony dla Miasta Suwałk” w 2014 r.