Zygmunt Filipowicz

Ur. 13.04.1931 r. w Raczkach. Zamieszkały w Suwałkach. Absolwent suwalskiego gimnazjum oraz wydziału dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.

Wieloletni nauczyciel oraz dyrektor Muzeum Okręgowego, zasłużony dla rozwoju tej placówki. Inicjator i organizator powstania Muzeum im. Marii Ko­nopnickiej w Suwałkach. Znawca kultury i historii Suwałk i Suwalszczyzny. Autor publikacji „Suwalszczyzna – panorama tu­rystyczna”, „Suwalskie lata Marii Konopnickiej” i wielu artykułów w prasie regionalnej, w tym w „Tygodniku Suwalskim”. Wie­loletni działacz społeczny radny powiatowej i wojewódzkiej rady narodowej w Suwałkach oraz Rady Miejskiej w Suwałkach (w latach 1994-1998 – przewodniczący komisji kultury).

W latach 80-tych reprezentant województwa suwalskiego w Narodowej Radzie Kultury. W 1970 r. jeden z inicjatorów utworzenia Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Suwalszczyzna” obecnie Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny – prezes zarządu od początku działalności towarzystwa. Inicjator szeregu działań na rzecz promocji historii, tradycji i kultury Suwałk i regionu, m.in. poprzez organizację sesji naukowych poświęconych A. Wieruszowi-Kowalskiemu i 60-tej rocznicy mordu katyńskiego. Dzięki jego zaangażowaniu upamiętniono w postaci tablicy postać suwalczanina Zdzisława Maszewskiego -jednego z zasłużonych działaczy konspiracyjnych podczas drugiej wojny światowej. Uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Suwałk” w 2001 r.