I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Najstarsza szkoła średnia w Suwałkach i regionie, jedna z najstarszych w kraju. Utworzona w 1835 r. w Sejnach jako gimna­zjum rządowe

W1839 r. przeniesiona do Suwałk, od 1840 r. gimnazjum guberniałne. W latach 1843-1846 zbudowano gmach na potrzeby szkoły. W 1905 r. w wyniku sprzeciwu wobec rusyfikacji strajk uczniów i żądanie nauczania w języku polskim, zawiązanie się konspiracyjnych kół nauczania, kontakty z ruchem niepodległościowym. Podczas pierwszej wojny światowej udział nauczycieli i uczniów w walkach o niepodległość Polski. W latach międzywojennych funkcjonują gimnazja męskie i żeńskie. W1938 r. ustalono nazwy szkół: Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Marii Konopnickiej oraz Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Karola Brzostowskiego. W okresie drugiej wojny światowej zawieszenie nauki, aresztowanie profesorów. Od 1945 r. wznowienie nauczania. W 1957 r. nadanie szkole, już jako koedukacyjnej, imienia Marii Konopnickiej. Liceum jest wiodącą placówką oświatową w Suwałkach i regionie; liczne laury uczniów na olimpiadach przedmiotowych i konkursach. Tytuł „Zasłużony dla Miasta Suwałk” w 2003 r.