Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Piłsudskiej w Suwałkach

Najstarsza szkoła podstawowa w mieście. Początki działalności od 1920 r. Początkowo jako trzyklasowa szkoła powszechna nr 2 w budynku prywatnym przy ul. Kościuszki (288 uczniów w klasach męskich i żeńskich)

W 1921 r. jako szkoła żeńska licząca 300 uczennic. Do 1926 r. utworzenie dwóch filii szkoły. W 1928 r. decyzja o budowie siedziby na potrzeby szkół nr 1 i nr 2. W 1935 r. oddanie gmachu do użytku dzięki pomocy i wsparciu Aleksandry Piłsudskiej. W roku szkolnym 1935/36 uro­czyste przekazanie dyrekcji obu szkół sztandaru oraz nadanie imienia Aleksandry Piłsudskiej. Od 1944 r. wznowienie nauki w ramach Szkoły Męskiej nr 1 i Szkoły Powszechnej Żeńskiej nr 2. Od 1946 r. funkcjonowały one jako dwie odrębne szkoły podstawowe. W 1989 r. odzyskanie przedwojennego sztandaru odnalezionego w Łomży. W 1990 r. przywrócono imię patron­ki Aleksandry Piłsudskiej. Wysoki poziom kształcenia, liczne nagrody i wyróżnienia uczniów w przeglądach i konkursach. Od 2005 r. szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 8. Uhonorowana tytułem “Zasłużony dla Miasta Suwałk” w 2006 r.