Muzeum Okręgowe w Suwałkach

Spadkobierca Społecznego Muzeum Ziemi Suwalskiej z siedzibą w Resursie Obywatelskiej. Jego powstanie to zasługa Anto­niego Patii – społecznika, nauczyciela i krajoznawcy.

Początki zbiorów to okazy geologiczne z terenu Suwalszczyzny, potem -dzięki ofiarności suwalczan – wzbogacone o kolekcje sztuki, etnografii i in. Od 1975 r. jako państwowa placówka prowadzi na terenie województwa suwalskiego oddziały muzealne w Augustowie, Piszu, Mikołajkach, Praniu, Ogródku i oddział w Suwał­kach – Muzeum im. Marii Konopnickiej. Od 1999 r. miejska instytucja kultury. Stałe wystawy prezentują przeszłość geolo­giczną Suwalszczyzny, pradzieje regionu (tematyka jaćwieska), zbiory malarstwa polskiego XIX i początku XX wieku, malar­stwo Alfreda Wierusza-Kowalskiego oraz biografię Marii Konopnickiej. Liczne wystawy czasowe poświęcone kulturze, sztuce, tradycji. Organizator dwóch cyklicznych imprez: Festynu Archeologicznego na terenie cmentarzyska Jaćwingów w Szwajcarii oraz Pikniku Kawaleryjskiego w Suwałkach. Inicjator i organizator licznych przedsięwzięć archeologiczno-wykopaliskowych w regionie. Uhonorowane tytułem „Zasłużony dla Miasta Suwałk” w 2006 r.