Herb
Symbolika herbu miasta Suwałk wywodzi się z dokumentu lokacyjnego Suwałk, nadanego przez króla Augusta II Mocnego w dniu 2 marca 1720 roku: „A że to miasteczko jest założone pod tytułem Świętego Romualda i Świętego Rocha, tedy mają na znak protekcji używać na pieczęci miejskiej tych świętych przy trzech górach z krzyżem i z koroną”. Wizerunek herbu przedstawia: w polu czerwonym na trójwzgórzu zielonym typu włoskiego krzyż łaciński złoty, z nałożoną na dolne ramię koroną, z prawej strony herbowej postać św. Romualda stojącego na wprost, z nimbem złotym, z brodą srebrną, w kukulli, z prawicą unoszoną w geście błogosławieństwa, lewicą wspieraną na lasce. Z lewej strony herbowej postać św. Rocha kroczącego w prawo, z nimbem złotym, z brodą i włosami srebrnymi, w tunice do kolan, przewiązanej sznurem, z pelerynką i kapturem, trzymającego prawicę na piersi, zaś lewicę wspierającego na długiej lasce podróżnej z tykwą, u jego stóp pies czarny kroczący w lewo, trzymający w pysku chleb.