Sztandar Suwałk to dwustronny kwadratowy płat materiału o wymiarach 100x100 cm, obszyty z trzech stron frędzlą srebrną o szerokości 5 cm, z czwartą stroną przymocowaną do drzewca za pomocą koluszków umocowanych na szpili. Drzewce długości 200 cm z drewna toczonego. Na jego końcu umieszczone jest zwieńczenie wykonane z metalu w barwie złocistej, w formie osadzonej na tulei równoległobocznej puszki z wygrawerowanym po obu stronach majuskułowym, dwuwierszowym napisem MIASTO SUWAŁKI, na której osadzony jest ażurowy grot wysokości 20 cm, z wpisanym w niego krzyżem z koroną osadzonym na trójwzgórzu, w stylizacji jak w herbie Suwałk. Do tulei przywiązana jest zakończona złotą frędzlą szarfa w barwach narodowych. Państwowa strona sztandaru jest czerwona i zawiera jedynie godło państwowe Polski. Strona samorządowa sztandaru jest barwy kremowej, z herbem Suwałk w części centralnej. U góry majuskułowy zielony napis MIASTO SUWAŁKI, na dole zaś 1720 (data roczna nadania praw miejskich Suwałkom przez Augusta II).

Sztandar jest obecny podczas uroczystości państwowych i miejskich, a także podczas uroczystych sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.

Ustanowieniu sztandaru towarzyszyła wyjątkowa ceremonia wręczenia sztandaru Prezydentowi Miasta Suwałk Czesławowi Renkiewiczowi i Przewodniczącemu Rady Miejskiej Andrzejowi Chuchnowskiemu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.