Insygnia składają się z 24 metalowych ogniw. Naprzemiennie ułożone są ogniwa symboliczne mające zarys prostokąta z zaokrąglonymi rogami oraz ogniwa rozdzielające nadające odpowiednie ułożenie łańcuchowi w czasie noszenia.

Poczynając od ogniwa pierwszego, wszystkie nieparzyste ogniwa zarówno po lewej jak i prawej stronie łańcucha mają formę ażurowych prostokątów z wpisanymi falującymi pasami – czterema dla ogniwa pierwszego i trzema dla pozostałych. Fale symbolizują wody miasta Suwałki, głównie przepływającą tutaj Czarną Hańczę. Ogniwa parzyste mają formę kwadratów z zaokrąglonymi rogami, na które nakładane są mniejsze kwadraty zaznaczone linią podwójną, w których umieszczane są naprzemiennie kolejne symbole ważne dla miejscowej społeczności, wykonane z metalu w barwie srebrzystej dla Prezydenta Miasta i złocistej dla Przewodniczącego Rady Miejskiej. Kolejno są to: godło Monte Corona klasztoru Kamedułów w Wigrach, czyli historycznych właścicieli miasta (krzyż na trójwzgórzu z koroną na pionowej belce), motyw szyszki symbolizujący okoliczną przyrodę oraz godło macierzystego zakonu Kamedułów (dwa gołębie spijające z kielicha, z którego wychyla się gwiazda). Ogniwa symboliczne przedzielane są mniejszymi ogniwami pozycjonującymi i nadającymi łańcuchowi odpowiednie ułożenie w czasie noszenia – w części przedniej i tylnej, które mają zwieszać się półokrągło, znajdują się cztery ogniwa w formie wąskiego trójkąta równobocznego o zaokrąglonych rogach, wypukłej podstawie i wklęsłych ramionach. W części środkowej ogniwa pozycjonujące mają postać wąskich prostokątów o zaokrąglonych rogach, wypukłych krótszych i wklęsłych dłuższych bokach. Klejnotem łańcucha jest barwny herb Suwałk, obwiedziony podwójną linią, umieszczony na wczesnorenesansowym kartuszu, na którym, ponad herbem umieszczona data roczna 1720. Barwy niemetaliczne herbu (czerwony, zielony, czarny) powinny być zrealizowane emalią, barwy metaliczne (złoty, srebrny) powinny być zrealizowane w metalu odpowiedniej barwy. Ogniwa łańcucha wykonane są z metalu w barwie złocistej dla Prezydenta Miasta, zaś w barwie srebrzystej dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, poza godłami i motywem szyszki na ogniwach, które barwione są na odwrót.