Tarnopol jest znaczącym ośrodkiem kulturalnym, oświatowym i przemysłowym (zakłady przemysłu cukrowniczego, bawełnianego mięsnego, chemicznego, maszynowego, meblarskiego i ceramicznego), a także ważnym węzłem komunikacyjnym na Ukrainie. Tarnopol został założony w 1540 r. w województwie ruskim Korony Królestwa Polskiego i do czasu I rozbioru Rzeczypospolitej pozostawał w granicach Korony Polskiej, po czym został wcielony do monarchii Habsburgów. Po pokoju Schönbrunn w latach 1809-1815 w granicach Imperium Rosyjskiego, następnie w Cesarstwie Austrii, na terytorium kraju koronnego Galicji, do upadku Austro-Węgier. Od 1 listopada 1918 r. do lipca 1919 r. pod administracją Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, od lipca 1919 r. do 14 marca 1923 r. pod administracją tymczasową Polski, zatwierdzoną przez paryską konferencję pokojową z 25 czerwca 1919 r. Suwerenność Polski na terytorium Galicji Wschodniej Rada Ambasadorów uznała 15 marca 1923 r. Od 15 marca 1923r. do 16 sierpnia 1945 r. w granicach Polski (miasto wojewódzkie województwa tarnopolskiego i siedziba powiatu). Po 17 września 1939 r. Tarnopol był okupowany przez Armię Czerwoną i anektowany przez ZSRR. Po ataku III Rzeszy na ZSRR od czerwca 1941 r. do 1944 r. pod okupacją III Rzeszy (od 1 sierpnia 1941 r. w Generalnym Gubernatorstwie). W kwietniu 1944 r. ponownie okupowany przez Armię Czerwoną. Od 16 sierpnia 1945 r. do 1991 r. w granicach ZSRR na terytorium Ukraińskiej SRR. Od 1991 r. jest stolicą Obwodu Taropolskiego na Ukrainie.

Tarnopol jest węzłem transportowym Obwodu Tarnopolskiego. Przez miasto przebiegają drogi magistralne M12 (część trasy europejskiej E50) i M19 (część trasy europejskiej E85). W mieście zaczynają się: drogi krajowe N02 (do Lwowa) i (do Iwano-Frankiwska), regionalne R39 (do Brodów), R43 (do Łanowiec). Stacja kolejowa pasażersko-towarowa Tarnopol podlega Tarnopolskiemu zarządowi transportu kolejowego Kolei

Lwowskiej. W Tarnopolu funkcjonuje kilka uczelni:

 • Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu
 • Państwowy Uniwersytet Medyczny imienia I. Ja. Horbaczewskiego w Tarnopolu
 • Tarnopolski Uniwersytet Techniczny im. Iwana Puluja
 • Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W. Hnatiuka w Tarnopolu.

Główne Zabytki Tarnopola:

 • Zamek wybudowany przez Jana Tarnowskiego około 1540 r.
 • Katedra pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (dawny kościół oo. dominikanów)
 • Kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Tarnopolu (1908–1954, parafialny)
 • Kaplica rzymskokatolicka na cmentarzu Mikulinieckim
 • Ratusz w Tarnopolu
 • Sobór prawosławny Świętych Wiery, Nadziei, Luby i Ich Matki Zofii
 • Stara synagoga w Tarnopolu–obronna murowana synagoga wybudowana z XVII w. Gotycko-renesansowa synagoga, która przypominała bożnicę w Husiatynie miała renesansową attykę. Fundatorami synagogi byli Jan Sobiepan Zamoyski i Maria Kazimiera d’Arquien. Świątynia została spalona podczas niemieckiej okupacji Tarnopola. Resztki obiektu zniszczyło bombardowanie Tarnopola w kwietniu 1944 r. Pozostałości budowli rozebrano podczas powojennej odbudowy miasta.
 • Zegar w Tarnopolu.

List intencyjny dotyczący współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Tarnopol i Miastem Suwałki został podpisany 5 sierpnia 2017 r.


Położenie:
nad rzeką Seret, siedziba administracyjna Obwodu Tarnopolskiego i Rejonu Tarnopolskiego na Ukrainie
Dojazd:
670 km od Suwałk
Liczba mieszkańców:
218, 6 tys