Szóste co do wielkości miasto Litwy. Zamieszkane w 95% przez Litwinów, siedziba obwodu alytuskego. Pierwszą wzmiankę o Alytusie odnotowano w 1377r. 15 czerwca 1581 na mocy prawa Magdeburskiego Alytus uzyskał prawa miejskie. W przeszłości miasto było podzielone na część rosyjską – Alytus I i pruską – Alytus II. Zjednoczenie nastąpiło podczas I Wojny Światowej, ale do dziś mniejsza część miasta nazywana jest Alytus I, a druga – z parkami i lepiej rozwiniętym przemysłem – Alytus II. Alytus zwany jest także stolicą regionu etnograficznego Dzukii. Dzukowie to weseli i rozśpiewani ludzie, a ich treny i polifoniczne pieśni są unikalne ze względu na formę śpiewu. W powiecie alytuskim znajdują się Dzukijski Park Narodowy, Park Regionalny w Metelach oraz Park Regionalny Zakoli Nadniemeńskich o niezwykłej przyrodzie i krajobrazie, a rezerwat w Żuwintasie zamieszkuje mnóstwo różnorodnego ptactwa. W wielu wsiach Dzukijskiego PN nadal są żywe dawne rzemiosła

Ze wzgórz zamkowych w Mierkini, Liszkowie, Puni otwierają się wspaniałe widoki na okolice. Co roku 15 sierpnia w XVII-wiecznym kościele w Piwaszunach z Cudownym Obrazem Matki Boskiej odbywają się słynne odpusty Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Zielnej). Obecnie miasto Alytus organizuje rocznie ok. 500 różnych wydarzeń kulturalnych, koncertów, przedstawień, itd. Najbardziej znane to: Festiwal Miasta Alytus, Festiwal Rzemiosła Dzukija, Międzynarodowa Wystawa Bonsai. Miasto reprezentuje jeden z najwyższych poziomów edukacji na Litwie. Funkcjonuje tam 40 instytucji edukacyjnych, wszystkich szczebli nauczania, w tym Alytus College, z licznymi kierunkami i specjalnościami. Alytus to innowacyjny ośrodek, z dobrze rozwiniętym przemysłem maszynowym, tekstylnym, spożywczym i produkcji napojów, przetwórstwem drewna i przemysłem meblarskim. To miasto otwarte na inwestycje, którego wizją jest: „Stać się centrum biznesu, kultury i edukacji w 2020 roku w południowej Litwie”. Umowa o współpracy miast partnerskich między Suwałkami i Alytusem została podpisana w 1996 r.

Położenie:
Południowa część Litwy
Dojazd:
110 km od Wilna, 97 km od Suwałk
Liczba mieszkańców:
77 000
Od kilku lat Suwałki i Alytus realizują wspólne projekty współfinansowane przez Unię Europejską w zakresie gospodarki, edukacji, kultury, sportu i innych. Mieszkańcy obu miast biorą udział w licznych wydarzeniach kulturalnych, takich jak: Dni Miasta, Targi Folklorystyczne i Jadło Kresowy, Suwałki Blues Festival.