Europejska Fundacja Lasów i Jezior „Fondelf”

„FONDELF” jest organizacją międzynarodową, której członkami są regiony samorządowe z krajów należących do Unii Europejskiej: z Francji – Departament Jura, z Hiszpanii – Junty Galicia i Extramadura, Szwecji – Województwo Värmland i z Finlandii – Region Kainuu.

Od roku 1999 członkiem stowarzyszonym z „FONDELF’em” jest Forum Samorządowe Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego i Ziemi Sejneńskiej (miasto Suwałki podpisało porozumienie o współpracy z Forum w dniu 12 marca 1999 r.).

Celem tej organizacji jest promowanie działań związanych z rozwojem zrównoważonym. Zgodnie z założeniami, jej członkami mogą być regiony posiadające wysokie walory przyrodnicze. „FONDELF” wspiera edukację ekologiczną, wprowadzanie nowoczesnych technologii np. w technice grzewczej przy wykorzystaniu odpadów drewna, przemysł wykorzystujący drewno, rozwój turystyki, zwalczanie bezrobocia etc.

Dla przyspieszenia rozwoju regionów w ramach „FONDELF’u” prowadzony jest program „Recite” i „Recite II”, którego celem jest zwalczanie bezrobocia; np. poprzez tworzenie nowych miejsc pracy w zakładach zajmujących się przetwórstwem drewna.