Innovation Circle Network

Innovation Circle Network (ICN) jest międzynarodowym stowarzyszeniem działającym na rzecz rozwoju i współpracy małych i średnich miejscowości w północnej Europie. Przyczynia się do podnoszenia świadomości różnorodności kulturowej, politycznej i tradycji. W ramach realizowanych projektów i działań skupia polityków, specjalistów, ludzi biznesu, wolontariuszy oraz młodzież z różnych krajów.

Założyciele IC Network:

1/ Zarząd Regionu Cesis (Łotwa)

2/ Miasto Spydeberg (Norwegia)

3/ Miasto Robertsfors (Szwecja)

4/ Miasto Suwałki (Polska)

5/ Miasto Türi (Estonia)

6/ Centrum Edukacji w Druskiennikach (Litwa)

ICN zarejestrowano w formie stowarzyszenia w Norwegii w dniu 24.04.2008 r. Miasto Suwałki przystąpiło do Innovation Circle Network (IC Network) zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach nr XVI/134/07 z dnia 31 października 2007 r.

Korzyści wynikające z członkostwa w IC Network:

- promocja obszarów wiejskich i peryferyjnych Północnej Europy,

- realizacja wspólnych projektów finansowanych z funduszy europejskich,

- dostęp do nowatorskich pomysłów, doświadczeń, opinii eksperckich,

- udział w konferencjach, letnich obozach, seminariach i targach organizowanych przez IC Network,

- możliwość bezpłatnego zamieszczania ofert pracy w języku angielskim na stronie internetowej IC Network,

- wzajemny marketing miejsc lub organizacji (co-branding).

Miasto Suwałki uczestniczy w projektach realizowanych przez partnerów Innovation Circle Network. Najważniejsze z nich to:

- Projekt „Innovation Circle”, Interreg III B BSR 2004-2006;

- Projekt „Trans-In-Form”, Baltic Sea Region Program 2007-2013;

- Projekty wymiany młodzieży w ramach programu “Młodzież w działaniu” 2007-2013;

- Pojekt “Rock in democracy”, w ramach programu “Europa dla Obywateli”, (2013-2014) we współpracy z Miastem Robertsfors ze Szwecji (liderem) i Miastem Türii z Estonii;

- Projekt “Young Eyes”, w ramach program Erasmus + 2014-2020, (Okres realizacji: 2014-2016).

Główne rezultaty, korzyści Suwałk z członkowstwa i realizacji międzynarodowych projektów:

- Pozyskanie miasta partnerskiego – Notodden (od 2008) i utworzenie flagowej imprezy: Suwałki Blues Festival we współpracy z Miastem Notodden i Notodden Blues Festival;

- Wspłópraca z gminami działającymi w ramach Stowarzyszenia Gmin Łotewskich Amata (7 gmin: Rauna, Jaunpiebalga, Vecpiebalga, Ligatne, Priekuli, Pargauja i Amata) leżącymi na terytorium dawnego Regionu Cesis, z którymi realizujemy projekty dot. wymiany kulturalnej, sportowej i wymiany młodzieży; W 2009 roku został podpisany list intencyjny o nawiązaniu współpracy Miasta Suwałki z Regionem Cesis na Łotwie, którego kompetencje po wprowadzeniu w 2010 roku reformy administracyjnej na Łotwie przejęło Stowarzyszenie Samorządów Łotewskich na czele z Gminą Amata;

- Promocja Suwałk w krajach Regionu Morza Bałtyckiego, na stronach internetowych, w czasie międzynarodowych wydarzeń (konferencji, seminariów i spotkań), w materiałach informacyjno-promocyjnych; strona Innovation Circle Network: innovationcircle.net


W ramach zrealizowanych projektów Suwałki sfinansowały m.in.:

- program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach;

- „Scenariusz rozwoju i poprawy sieci drogowej w Suwałkach”;

- logo promocyjne „Pogodne Suwałki” wraz z Systemem Identyfikacji Wizualnej;

- publikację: „Suwałki wczoraj i dziś. TransFormacja Miasta”;

- przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną Miasta Suwałki obejmującą, m.in. produkcję spotu i jego emisję w TVP1, TVP2 i TVP Info;

- zakupiono duży zestaw materiałów informacyjno-promocyjnych miasta promujący nowe logo „Pogodne Suwałki”;

- Miasto Suwałki zostały objęte międzynarodowym badaniem porównawczym pn.: „Barometr Atrakcyjności” realizowanym przez Instytut Badawczy Telemark;

W Suwałkach zorganizowano:

- międzynarodowe warsztaty pn.: Inwestycje „Interaktywne przestrzenie publiczne”, w których eksperci z Niemiec, Norwegii, Włoch i Polski wraz z uczestnikami z krajów Regionu Morza Bałtyckiego pracowali nad pomysłami zagospodarowania placu Marii Konopnickiej w Suwałkach, (maj 2010 r.);

- międzynarodowe warsztaty nt. promocji miejsca – new narrations and story telling, międzynarodowe warsztaty nt. opracowywania scenariuszy rozwoju Miasta, (marzec 2011 r.);

- specjaliści z Suwałk mieli możliwość uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez innych partnerów projektu, zdobycia nowej wiedzy i doświadczeń;


W grudniu 2013 roku w Suwałkach w siedzibie PNTPW zorganizowano roczną międzynarodową konferencję ICN.