Projekt „Twinning alliance for social solidarity in action” w ramach programu „Europa dla obywateli”

Miasto Suwałki wzięło udział w projekcie „Twinning alliance for social solidarity in action”, który został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu "Europa dla obywateli" - 2.1 - Działanie Partnerstwo miast.

Projekt był poświęcony zatrudnieniu młodych ludzi i przykładom dobrych praktyk prezentowanych przez partnerów z Łotwy, Polski, Hiszpanii, Rumunii i Włoch.

W ramach przedsięwzięcia, od 8 do 11 marca 2018 roku, uczestnicy projektu spotkali się w mieście Uri w Włoszech. Miasto Suwałki reprezentowała 17-osobowa grupa z Czesławem Renkiewiczem, Prezydentem Miasta na czele.

Szczegóły TUTAJ