Dostępny samorząd – granty

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki”
 
w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 
Miasto Suwałki w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty”  przystąpiło do realizacji zadania pt. „Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki”

Celem projektu jest zapewnienie dostępności architektonicznej i dostępności komunikacyjno-informacyjnej osobom o szczególnych potrzebach w budynkach użyteczności publicznej
w mieście Suwałki poprzez likwidację barier architektonicznych i komunikacyjno-informacyjnych w budynku Zespołu Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach oraz
w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.
Projekt obejmuje poprawę dostępności architektonicznej w budynku dydaktyczno-administracyjnym Zespołu Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach poprzez wbudowanie szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego wykorzystywanego głównie przez osoby niepełnosprawne.
W przypadku poprawy dostępności  komunikacyjno-informacyjnej budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach zaplanowano zakupu niezbędne materiały tj. taśmy antypoślizgowe kontrastowa do montażu na schodach, pola uwagi, plany tyflograficzne, krzesło ewakuacyjne oraz sprzęt do obsługi interesantów tj. lupa elektroniczna i urządzenie lektorskie, które pozwolą osobom o różnych potrzebach i rodzajach niepełnosprawności w sprawnym załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Suwałkach.
Okres realizacji projektu: listopad 2022 - czerwiec 2023
Wartość przyznanego grantu: 250.000,00zł