Sztuka i kultura w miastach pogranicza polsko-litewskiego jako atrakcja turystyczna

Tytuł projektu: „Sztuka i kultura w miastach pogranicza polsko-litewskiego jako atrakcja turystyczna”

Projekt jest wdrażany w ramach Priorytetu 1. – Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;

Cel szczegółowy 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym;

Nr projektu: LT-PL-2S-194                                                    

Projekt realizowany jest przez: Instytucję publiczną „Sveikatingumo idéjos” w Mariampolu (Partner Wiodący) i Miasto Suwałki (partner współpracujący).

     

Główne działania projektu:

 1. Utworzenie szlaku dziedzictwa kulturowego Suwałki – Mariampol.
 2. Oznakowanie wybranych obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów powiązanych znajdujących się na szlaku Suwałki – Mariampol.
 3. Opracowanie interaktywnej mapy szlaku dziedzictwa kulturowego Suwałki – Mariampol, przystosowanej do publikacji w Internetu.
 4. Wydanie przewodnika turystycznego po szlaku dziedzictwa kulturowego Suwałki – Mariampol w nakładzie 1 600 egz. oraz opracowanie przewodnika w wersji elektronicznej.
 5. Promocja szlaku dziedzictwa kulturowego Suwałki – Mariampol na portalach społecznościowych w Internecie.
 6. Organizacja konferencji turystycznej w Suwałkach.
 7. Organizacja warsztatów artystycznych w Mariampolu.
 8. Organizacja wystawy przedmiotów dziedzictwa kulturowego w Mariampolu, wykonanych
  w cukrze.

Termin realizacji projektu:

01.02.2018 r. – 31.01.2019 r. 

Koszt całkowity projektu 

44.257,63 EUR

Wartość dofinansowania ze środków EFRR: 37.618,97 EUR (85%),

w tym:

 • IP „Sveikatingumo idéjos” Mariampol: 21.489,64 EUR
 • Miasto Suwałki: 16.129,33 EUR

Wkład własny; 6.638,66 EUR (15%),

w tym:

 • IP „Sveikatingumo idéjos” Mariampol: 3.792,30 EUR
 • Miasto Suwałki: 2.846,36 EUR