Projekt: „Young Eyes”, (YE)

Projekt: „Young Eyes”, (YE)

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus + 2014-2020.

Partnerzy projektu:

1/ Innovation Circle Network (ICN) – międzynarodowe stowarzyszenie, lider projektu

2/ Gmina Rauna, Region Vidzeme, Łotwa

3/ Powiat Jelgava, Łotwa

4/ Planning Aid for Scotland, Edynburg, NGO, Szkocja

5/ Miasto Roberstfors, Szwecja

6/ Miasto Suwałki, Polska

 

Grupa docelowa:

Młodzież: 14-20 lat, ze szkół, rad miejskich/ klubów, NGO's lub osoby indywidualne, które chcą uczestniczyć w projekcie YE. Uczestnicy projektu mogą stać się zaangażowanymi obywatelami/ mieszkańcami i wnieść nowe pomysły dotyczące ulepszeń w swoich rodzinnych miastach/ miejscowościach, pod kierunkiem profesjonalistów.

W Suwałkach: do udziału w projekcie zaproszono uczniów 4 szkół: I LO, II LO, III LO i Zespołu Szkół Technicznych.

Harmonogram projektu - okres realizacji projektu: 01.09.2014 r.- 31.08.2016 r. (24 m-ce);

Wrzesień 2014 r. - podpisanie umowy grantowej przez ICN i Agencję Narodową Programu – AKTIV UNGDOM w Norwegii;

Wrzesień - grudzień 2014 r. – opracowywanie wytycznych dotyczących realizacji projektu;

Styczeń 2015 r. - podpisanie umowy partnerskiej;  pierwsze międzynarodowe spotkanie projektu w Warszawie;

Luty 2015 r. - rekrutacja uczestników projektu;  ogłoszenie konkurs na logo projektu YE;  rozpoczęcie spotkań lokalnych;  rozpoczęcie pracy grup lokalnych w temacie: Zarządzanie;

Marzec 2015 r. - rozstrzygnięcie konkursu na logo projektu YE;  uruchomienie strony YE na Facebook’u;  kontynuacja pracy w temacie: Zarządzanie;

Kwiecień-Maj 2015 r. - kontynuacja działań projektowych; przygotowywanie do pierwszych warsztatów międzynarodowych „mirror workshops” w Suwałkach;

Czerwiec 2015 r. - 15 - 19 czerwca 2015 r. – pierwsze międzynarodowe warsztaty młodzieżowe w Suwałkach; rozpoczęcie pracy nad tematem: Tożsamość;

Lipiec 2015r. - praca młodzieży nt: tożsamości miejsca; przygotowywanie do drugich międzynarodowych warsztatów młodzieżowych;

Sierpień 2015r. - 10-14 sierpnia 2015r. drugie międzynarodowe warsztaty młodzieżowe w Rauna, na Łotwie; raport po warsztatach dla grup lokalnych; zakończenie pracy w temacie: Tożsamość;

Wrzesień 2015r. - rozpoczęcie pracy nt. atrakcyjności i marki; drugie międzynarodowe spotkanie projektu;

Październik – grudzień 2015r. - kontynuacja pracy nt. atrakcyjności i marki;

Styczeń 2016r. - trzecie międzynarodowe spotkanie projektu;

Luty 2016r. - przygotowywanie do trzecich międzynarodowych warsztatów młodzieżowych

Marzec 2016r. - trzecie międzynarodowe warsztaty w Jelgavie, na Łotwie; raport po warsztatach dla grup lokalnych; rozpoczęcie pracy nad Lokalnymi Planami Działania;

Kwiecień 2016r. - praca nad Lokalnymi Planami Działania;

Maj 2016r. - lokalne rozprzestrzenianie informacji/ promocja Lokalnego Planu Działania; raport po warsztatach dla grup lokalnych; przygotowywanie do końcowych międzynarodowych warsztatów młodzieżowych;

Czerwiec 2016r. - 30 maja – 3 czerwca 2016r. - ostatnie międzynarodowe warsztaty młodzieżowe
w Robertsfors w Szwecji; raport po warsztatach dla grup lokalnych; końcowe spotkania lokalne; wydanie certyfikatów Youth Pass;

Lipiec 2016r. - ewaluacja projektu;

Sierpień 2016r. - prezentacja raport końcowego z realizacji projektu; czwarte międzynarodowe spotkanie projektu.

Cele projektu:

  • wpływanie na rozwój miast i atrakcyjność miejsca poprzez opracowanie użytecznych propozycji ze strony młodzieży, jako jej wkład w procesie podejmowania decyzji;
  • wzmocnienie promocji miejsca i zaproponowanie różnorodnych działań promocyjnych w Internecie i innych mediach;
  • podniesienie świadomości i zwiększenie kompetencji młodzieży w kilku dziedzinach (komunikacji, języka, polityki, geografii, historii, planowania, itd.);
  • podniesienie poziomu świadomości wśród decydentów nt. udziału młodzieży, rozwoju społeczności, atrakcyjności i promocji miejsca;

Budżet projektu: 125 886 euro, w tym Miasto Suwałki: 18 125 euro.