pfronznaki strona


 „Poprawa dostępności do budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Noniewicza 71A”
 
Miasto Suwałki informuje, że realizuje projekt pt. „Poprawa dostępności do budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Noniewicza 71A”.
 
Zadanie inwestycyjne współfinasowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w ramach programu Dostępna Przestrzeń Publiczna -  Moduł A. likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne.
 
Wartość dofinansowania: 78.832,00 zł
 Całkowitą wartość zadania: 98.915,00 zł
Okres realizacji projektu: październik 2023 – marzec 2024
Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 16 listopada 2023
 
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności osobom z niepełnosprawnościami fizycznymi i poznawczymi poprzez poprawę dostępności i poprawę obsługi do budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Noniewicza 71A.
 
W wyniku realizacji projektu zostaną usunięte następujące bariery związane ze:
- stworzeniem możliwości obsługi klientów z wykorzystaniem strony internetowej oraz możliwości rezerwacji wizyty w Urzędzie Miejskim poprzez system zdalnego umawiania i kolejkowania wizyt,
- poprawą jakości obsługi osób słabosłyszących, w szczególności poprzez zakup pętli indukcyjnych oraz osób słabowidzących i niewidomych poprzez zakup biletomatu w ramach systemu kolejkowego, z wbudowanymi przyciskami z alfabetem Braille’a i systemem dźwiękowym informującym o  pobranym numerze biletu,
- dostosowaniem urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych w szczególności z dysfunkcją wzroku (wykonanie tablic z informacjami w alfabecie Braille’a), słuchu (zakup pętli indukcyjnej),
- udostępnieniem informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku poprzez zakup planu tyflograficznego,
- możliwością bezpiecznej ewakuacji w przypadku zagrożenia poprzez zakup maty i krzesła ewakuacyjnego,
- możliwość wezwania pomocy poprzez system CALL HEAR,
- oznaczenie kontrastowe schodów poprzez montaż kątowników i taśm antypoślizgowych w kolorze żółtym.