rfrd
Informacja o inwestycji „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Północnej w Suwałkach”.


Zadanie inwestycyjne zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  (zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu) na podstawie Umowy z Wojewodą Podlaskim nr 11P/BRD/RFRD/2023 z dnia 08.12.2023 r.
 
Ulica Północna (droga powiatowa nr 1153B) zlokalizowana jest we wschodniej części miasta i ma znaczenie ponadlokalne - prowadzi do granicy miasta. Realizacja zadania wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej w tej części miasta. Zastosowanie nowych nawierzchni oraz przeniesienie ruchu rowerowego poza jezdnie zwiększy atrakcyjność trasy rowerowej. Usprawnienie dostępu do przystanków komunikacji miejskiej oraz urządzenie peronów podniesie  walory komunikacji zbiorowej. Zwiększenie udziału ruchu rowerowego i komunikacji zbiorowej w polityce transportowej przyczyni się do redukcji emisji spalin i poprawy jakości życia mieszkańców.
 
Zakres robót budowlanych:
-        rozebranie istniejącego chodnika,
-        wykonanie drogi dla pieszych i rowerów szerokości 3,0 m zlokalizowanej poza jezdnią o dł. ok. 0,61 km,
-        wykonanie 2 peronów przystankowych i ustawienie wiat przystankowych oraz wykonanie dojścia do peronu po lewej stronie,
-        wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
-        doświetlenie przejścia dla pieszych.
 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki

Całkowita wartość zadania: 837 908,21 zł
Dofinansowanie: 566 237,36 zł
Okres realizacji: 26.10.2023 r. – 31.07.2024 r.