RFRD
Informacja o inwestycji „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bydgoskiej w Suwałkach”


Zadanie inwestycyjne zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  (zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu) na podstawie Umowy z Wojewodą Podlaskim nr 19G/BRD/RFRD/2023 z dnia 15.12.2023 r.
 
Ulica Bydgoska (droga gminna nr 101252B) zlokalizowana jest w południowej części miasta i zapewnia dostęp do dróg o większym znaczeniu komunikacyjnym. Realizacja zadania usprawni ruch pieszo-rowerowy i poprawi komfort użytkowników drogi. Zwiększenie udziału ruchu rowerowego i komunikacji zbiorowej w polityce transportowej przyczyni się do redukcji emisji spalin pozytywnie i będzie pozytywnie oddziaływała na jakości życia mieszkańców.
 
Zakres robót budowlanych:
-        przebudowa chodnika na drogę dla pieszych i rowerów szerokości 3,0m na odcinku dł. ok. 0,182 km,
-        ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,
-        zastosowanie elementów brukarskich z fakturowaną powierzchnią na 5 przejściach dla pieszych i wykonaniem ramp,
-        wykonanie oświetlenia dedykowanego na przejściu przy skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego.
 
Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c., Tomasz Stankiewicz i Kamil Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki

Całkowita wartość zadania: 334 560,00 zł
Dofinansowanie: 233 700,00 zł
Okres realizacji: 01.12.2023 r. – 31.07.2024 r.