rfrd

Informacja o inwestycji „Remont ulicy Świerkowej w Suwałkach”

Zadanie inwestycyjne zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  na podstawie Umowy z Wojewodą Podlaskim nr 3P/R/RFRD/2023 z dnia 29.11.2023 r.

Przedmiotowe zadanie obejmuje remont ulicy Świerkowej w  Suwałkach, która jest  drogą kategorii drogi powiatowej.
Zakres prac obejmuje remont nawierzchni jezdni ul. Świerkowej z betonu asfaltowego na długości 0,34 km, wymianę 10 szt. słupów oświetlenia ulicznego na aluminiowe wraz z okablowaniem, wymianę i regulację włazów, zasuw i wpustów ulicznych, wymianę oznakowania pionowego i odtworzenie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej.
Remont nawierzchni jezdni poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi, równa nawierzchnia o prawidłowych spadkach usprawni odprowadzanie wody i skróci drogę hamowania. Odtworzone oznakowanie poziome i pionowe poprawi czytelność drogi, szczególnie w obrębie przejść dla pieszych, gdzie zostaną zastosowane znaki na tle pryzmatycznym. Oznakowanie poziome grubowarstowe jest lepiej widoczne w trakcie opadów deszczu, co pozytywnie wpłynie na ogólne bezpieczeństwo użytkowników drogi. Wymiana słupów z zastosowanie lekkich komponentów aluminiowych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa minimalizując obrażenia kierowców i pasażerów jakie mogli by odnieść przy uderzeniu auta w słup oświetleniowy.
 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna, ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki

Całkowita wartość zadania: 977.985,46 zł
Dofinansowanie: 585.876,15 zł
Okres realizacji: 26.10.2023 r. – 30.11.2024 r.