flaga herb

Informacja o inwestycji pn. „Budowa sięgaczy od ulicy Mieszka I w Suwałkach”

Zadanie inwestycyjne zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie Umowy z Wojewodą Podlaskim nr 128G/RFRD/2024 z dnia 16.04.2024 r.

Przedmiotowe zadanie obejmuje budowę sięgaczy od ulicy Mieszka I po stronie wschodniej i zachodniej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.
W ramach zadania wykonane będą m.in. nowe nawierzchnie jezdni o łącznej długości 177 m, chodniki, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa), oświetlenie z przebudową linii energetycznych i zieleń drogowa.  
  
Wykonawca: REM – BUD Spółka z o.o., ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki


Całkowita wartość zadania: 895 440,00 zł
Dofinansowanie: 510 696,00 zł
Okres realizacji: 05.02.2024 r. – 31.10.2024 r.