rfrd
Informacja o inwestycji „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Teofila Noniewicza w Suwałkach”


Zadanie inwestycyjne zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  (zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu) na podstawie Umowy z Wojewodą Podlaskim nr 2G/BRD/RFRD/2023 z dnia 19.12.2023 r.
 
Ulica Teofila Noniewicza (droga gminna nr 101259B) zlokalizowana jest w centralnej części miasta i zapewnia obsługę komunikacyjną w centrum Suwałk. Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w centrum Suwałk.
 
Zakres robót budowlanych:
-        zaprojektowanie i wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ul. Teofila Noniewicza na wysokości budynku nr 40.
 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Euroasfalt Sp. z o.o., ul. Smętka 15/11, 10-077 Olsztyn

Całkowita wartość zadania: 74 722,50 zł
Dofinansowanie: 46 139,76 zł
Okres realizacji: 06.12.2023 r. – 31.07.2024 r.