rfrd
Informacja o inwestycji „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Jagiełły w Suwałkach”


Zadanie inwestycyjne zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  (zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu) na podstawie Umowy z Wojewodą Podlaskim nr 21G/BRD/RFRD/2023 z dnia 19.12.2023 r.
 
Ulica Władysława Jagiełły (droga gminna nr 101303B) zlokalizowana jest we wschodniej części miasta i zapewnia obsługę komunikacyjną osiedla mieszkaniowego. Realizacja zadania usprawni ruch pieszo-rowerowy, połączy istniejące ciągi komunikacji pieszej i rowerowej oraz podniesie komfort i poczucie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Rozbudowa sieci dróg rowerowych wpłynie na zwiększenie udziału ruchu rowerowego w polityce transportowej miasta, co przyczyni się do redukcji emisji spalin i będzie pozytywnie oddziaływać na jakość życia mieszkańców.
 
Zakres robót budowlanych:
-        wykonanie chodnika szerokości 2,0m po stronie prawej o dł. 0,230 km,
-        wykonanie ciągu pieszo-rowerowego szerokości 3,0m po stronie lewej o dł. 0,230 km,
-        przebudowa przejścia dla pieszych z zastosowaniem elementów brukarskich z powierzchnią fakturowaną,
-        ustawienie znaków na tle pryzmatycznym oraz wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego.
 
Wykonawca: REM-BUD Sp. z o.o., ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki

Całkowita wartość zadania: 582 036,00 zł
Dofinansowanie: 419 200,00 zł
Okres realizacji: 01.12.2023 r. – 31.07.2024 r.