rfrd
Informacja o inwestycji „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Zastawie w Suwałkach”


Zadanie inwestycyjne zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  (zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu) na podstawie Umowy z Wojewodą Podlaskim nr 3P/BRD/RFRD/2023 z dnia 08.12.2023 r.
 
Odcinek ulicy Zastawie (droga powiatowa nr 2414B) objęty zadaniem zlokalizowany jest w zachodnio-centralnej części miasta. Przy odcinku ulicy objętym zadaniem znajdują się tereny rekreacyjne, Ośrodek Sportu i Rekreacji, lokale usługowe i zabudowa jednorodzinna. Realizacja zadania poprawi komfort podróży oraz dostępność do terenów rekreacyjnych i sportowych. Przebudowa chodnika ułatwi dostęp do środków transportu publicznego. Doświetlenie przejścia dla pieszych podniesie bezpieczeństwo pieszych. Zwiększenie udziału ruchu rowerowego i komunikacji zbiorowej w polityce transportowej przyczyni się do redukcji emisji spalin i poprawy jakości życia mieszkańców.
 
Zakres robót budowlanych:
-        przebudowa chodnika z kostki betonowej z wymianą obrzeży i krawężnika oraz korektą przebiegu na dł. ok. 0,580 km,
-        wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych oraz ustawienie znaków pionowych na tle pryzmatycznym.
 
Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c., Tomasz Stankiewicz i Kamil Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki

Całkowita wartość zadania: 501 840,00 zł
Dofinansowanie: 372 444,00 zł
Okres realizacji: 31.10.2023 r. – 31.07.2024 r.