Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywoływanych czynnikami atmosferycznymi takimi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Czynności te nie zwalniają kierujących pojazdami od odpowiedzialnego poruszania się po drogach w okresie zimy, poruszania się z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa. Rolą zarządów dróg jest łagodzenie skutków zimy, wynikające z ustawowego obowiązku wykonywania robót zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, natomiast niemożliwe jest ich wyeliminowanie.

Za nadzór nad realizacją zawartych umów i koordynację (ZUD) odpowiada Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach. Zimą, mieszkańcy Suwałk mogą skorzystać ze specjalnego nr telefonu 517 424 600 (24godziny\7dni w tygodniu), pod którym dyżur pełni Dyżurny Akcji Zimowej.

Odśnieżanie ulic w standardzie  I, II, III i chodników wykonuje Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach, pozostałe ulice w standardzie IV i V utrzymują wyłoniene w drodze przetargu firmy:

  1. Rejon I Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „HENTAR” Taraszkiewicz Henryk ul. K. Majerskiego 15 16-400 Suwałki,
  2. Rejon II Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe TRANS – KAPS Karol Sofiński ul. F. Chopina 20.