Za letnie oczyszczanie Suwałk odpowiada Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach ul. Sejneńska 84 tel.: (87) 566-78-55, (87) 567-57-32 

  1. Nadzorem i sprzątaniem ulic, chodników, dróg rowerowych, przystanków komunikacji miejskiej, zieleńców oraz opróżnianiem śmietniczek przy ulicach na terenie miasta Suwałk odpowiada Dział Oczyszczania i Napraw - tel. (87) 565-99-34
  2. Nadzorem i utrzymaniem zieleni na terenie miasta zajmuje się Dział Zieleni Miejskiej.
Koszenie trawników jest podzielone na trzy rejony, dwa rejony północny i południowy obsługuje firma zewnętrzna Usługi Porządkowe – 4 pory roku Łukasz Kucewicz, ul. Północna 22/31 16-400 Suwałki, rejon centrum obsługuje Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach tel. (87) 565-99-37.