rfrdlad

Informacja o inwestycji „Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach”

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (edycja druga) Miasto Suwałki realizuje inwestycję pn. „Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach”. Realizacja inwestycji wpisuje się w proces rewitalizacji zabytkowych kamienic w centrum Suwałk.
 
Budynek przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach to zabytkowa, klasycystyczna kamienica wzniesiona w 1829 r. Pierwotnie budynek służył jako poczta. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków pod nr 223 z dnia 05.02.1982 r. Do 2020 r. w budynku znajdowało się Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiłły, a do października 2023 r. pracownia urbanistyczna Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Obecnie budynek nie jest użytkowany.

Wykaz prac przewidzianych do realizacji: opracowanie koncepcji funkcjonalnej budynku i wielobranżowej dokumentacji technicznej, wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej, remont pomieszczeń piwnicznych, wymiana stropu nad parterem i nad piętrem, remont pomieszczeń parteru i piętra, konserwacja i wzmocnienie więźby dachowej, remont kominów i ocieplenie poddasza nieużytkowego, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, wykonanie obróbek blacharskich gzymsów, cokołów i parapetów, remont elewacji budynku, wykonanie  robót elektrycznych i sanitarnych, zakup i montaż windy i szybu windowego.

Data wpływu wniosku do BGK: 10.08.2023 r.
Data wystawienia wstępnej promesy: 05.10.2023 r.

Szacunkowa wartość brutto robót budowlanych: 4 073 000,00 zł
Dofinansowanie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 3 500 000,00 zł
Planowana data zakończenia całej inwestycji: 30.04.2026 r.