polski lad
„Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta”

 
Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja V) – Rozwój stref przemysłowych
 
Przedmiotowy projekt obejmuje realizację następujących zadań:
1. Budowa i przebudowa układu drogowego drogi gminnej ul. W. Polskiego II oraz drogi wojewódzkiej nr 662 /dawniej DK nr 8/ wraz z niezbędną infrastrukturą. Inwestor posiada dokumentację techniczną oraz zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
2. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. W. Polskiego II 101409B wraz z niezbędną infrastrukturą. Na ww. zadanie należy opracować dokumentację i uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
 
Realizacja inwestycji podniesie standard techniczny fragmentu ul. Wojska Polskiego II oraz drogi wojewódzkiej nr 662, poprawi funkcjonalność i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Wybudowanie w ramach zadania nowego odcinka drogowego doprowadzi ruch i skomunikuje tereny inwestycyjne zajmowane obecnie przez jednego z największych producentów płyt meblowych w Polsce, spółkę Tanne Sp. z o.o. Spółka ta poza zakresem finansowanym przez miasto dodatkowo sfinansuje budowę bocznicy kolejowej od stacji kolejowej Las Suwalski do ul. Dubowo I dzięki czemu powstanie nowy ciąg drogowo-kolejowy obsługujący tereny przemysłowe. Inwestycja ta zmieni warunki prowadzenia działalności przemysłowej nie tylko na terenach zajmowanych w chwili obecnej przez przedsiębiorców, ale również umożliwi Miastu przekształcenie terenów rolnych o powierzchni ok. 126 ha, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji.

Zakres prac w obu zadaniach obejmuje:
- budowę i przebudowę układu drogowego
- budowę kanału technologicznego
- budowę oświetlenia
- budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej
- wycinkę drzew kolidujących z projektowaną drogą
- budowę i przebudowę skrzyżowania dróg

Wykonawcą inwestycji jest :
◾ UNIBEP S.A.: ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski
 
Całkowita wartość inwestycji zgodnie z promesą: 42.175.511,81 zł,
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 41.332.001,57 zł
Planowana data zakończenia całej inwestycji: 02.12.2024 r.