Informacja o inwestycji „Rozbudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej w Suwałkach”

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja druga) Miasto Suwałki realizuje inwestycję pn. „Rozbudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej w Suwałkach”.

Zakres prac obejmuje budowę jezdni, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, budowa parkingów i miejsc postojowych wzdłuż ulicy, zatoki autobusowej i placu do zawracania, zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę i przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi, budowę sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego, budowę i przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej.
 
W dniu 14.06.2022 r. BGK wystawił wstępną promesę, a w dniu 16.01.2023 r. promesę.
W dniu 26.01.2023 r. Miasto Suwałki podpisało umowy na realizację robót budowalnych.

Wartość brutto robót budowlanych: 12 535 652,00 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 4.750.000,00 zł
Planowana data zakończenia całej inwestycji: 20.09.2023 r.