polski ład

W ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków Miasto Suwałki realizuje inwestycję pn. „Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w segmencie A I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach”
 
W ramach inwestycji planuje się wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w zabytkowym budynku A I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach, który jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem WKZ 534/7/D/79 z 12.02.1979.
 
Umowa z wykonawcą robót budowlanych: firmą Dachtechnik Szymon Kopko, Wychodne 24 B, 16-402 Suwałki została podpisana 14.02.2024 r.
 
Całkowita wartość inwestycji zgodnie z promesą: 1 183 738,91 zł,
 
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków: 882 000,00 zł
 
Planowana data zakończenia całej inwestycji: 02.08.2024 r.