Informacja o inwestycji „Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki”.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja pierwsza) Miasto Suwałki realizuje inwestycję pn. „Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki”.  

Wniosek o dofinansowanie inwestycji został przekazany do BGK w dniu 04.08.2021 r. W dniu 17.11.2021 r. wystawiono wstępną promesę, a w dniu 26.05.2022 r. promesę.

W dniu 03.06.2022 r. Miasto Suwałki podpisało umowy na realizację robót budowalnych:

- Szkoła Podstawowa nr 5: „Budowa boiska do piłki nożnej trawy syntetycznej o wym. 60x100m, bieżni, boiska do piłki plażowej, 2 skoczni, rzutni wraz z zapleczem”. Wykonawca: REM-BUD Sp. z o.o. Wartość umowy: 12.848.731,22 zł brutto. Termin zakończenia 21.11.2022 r.
- Szkoła Podstawowa nr 5:  „Przebudowa i remont bloku sportowego (2 duże i 2 małe sale gimnastyczne i sala do zajęć korekcyjnych wraz z zapleczem szatniowym”. Wykonawca:  REM-BUD Sp. z o.o. Wartość umowy: 7.233.537,70 zł brutto. Termin zakończenia 13.01.2023 r.
- Szkoła Podstawowa nr 2: „Remont nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wym. 37x55m”. Wykonawca: Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. Wartość umowy: 1.024.291,11 zł brutto. Termin zakończenia 26.08.2022 r.
- Szkoła Podstawowa nr 7: „Remont nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wym. 52x96m”. Wykonawca: Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. Wartość umowy: 1.672.729,89 zł brutto. Termin zakończenia 26.08.2022 r.
- Kompleksowy remont basenu w Szkole Podstawowej nr 10 o wymiarach 12,5m x 25m wraz z przebudową zaplecza szatniowo-sanitarnego i pozostałej infrastruktury. Wykonawca: REM-BUD Sp. z o.o. Wartość umowy: 16.509.994,80 zł brutto. Termin zakończenia 24.03.2024 r.

Całkowita wartość inwestycji zgodnie z promesą: 39.289.284,72 zł,
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 29.898.000,00 zł.
Planowana data zakończenia całej inwestycji: 24.03.2024 r.