„Budowa ul. Andrzeja Wajdy od ul. 24 Sierpnia do granicy dz. nr 11417/2 w Suwałkach”.

 
Zadanie inwestycyjne zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie Umowy z Wojewodą Podlaskim nr 137G/FDS/2020 z dnia 06.07.2020 r.
 
Zadanie obejmowało budowę ul. Andrzeja Wajdy od ul. 24 Sierpnia do granicy dz. nr 11417/2 w Suwałkach o długości 120,11m wraz z niezbędnym uzbrojeniem technicznym. Nowa droga została włączona do istniejącej ul. 24 Sierpnia poprzez istniejący zjazd. 
 
Zadanie inwestycyjne wpływa pozytywnie na komfort przemieszczania się mieszkańców Suwałk i turystów odpoczywających na bulwarach nad rzeką Czarna Hańcza oraz zapewnia  właściwy poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (kierowcom, rowerzystom i pieszym). Wbudowany odcinek ul. A. Wajdy stanowi zaplecze parkingowe na potrzeby dojazdu do od strony ul. 24 Sierpnia do zrewitalizowanych bulwarów nad rzeką Czarną Hańczą oraz do instytucji publicznych i firm działających w ich sąsiedztwie. W szczególności możliwy jest dojazd do przebudowanego ze środków RPOWP na lata 2014-2020 budynku starej łaźni miejskiej na potrzeby promocji kultury, sportu i rekreacji oraz do budynku zaplecza Muzeum im. Marii Konopnickiej. Realizacja zadania inwestycyjnego umożliwia także dojazd do bulwarów służbom porządkowym (Straż Miejska, Policja), pracownikom zakładu odpowiedzialnego za zarządzanie zielenią miejską (Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach) i firmom wywożącym odpady z bulwarów miejskich. 
 
Zakres robót budowlanych: 
- budowa jezdni szerokości 5,5m z kostki betonowej,
- budowa miejsc parkingowych do parkowania prostopadłego o wymiarach 2,5x5m i dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m,
- budowa chodników o zmiennej szerokości od 2,0 m do 5,0m,
- budowa nawierzchnia jezdni, chodników i miejsc parkingowych z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk – 136,8 m,
- budowa oświetlenia ulicznego w ilości 7 latarni oświetleniowych i linii oświetleniowej kablowej YAKXS 4x35 mm2 o długości 240m,
- budowa kanału technologicznego o długości 114m wraz z 3 studniami kablowymi (koszt niekwalifikowany),
- budowa iluminacji 8 sztuk opraw wraz z linią zasilającą.
 
Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Tomasz i Kamil Stankiewicz.
 
Całkowita wartość zadania: 515 805,25 zł
Dofinansowanie: 246 343,36 zł
Okres realizacji: luty – czerwiec 2020 r.