„Rozbudowa ulicy kpt. Mieczysława Wojczyńskiego w Suwałkach”.
Zadanie inwestycyjne zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie Umowy z Wojewodą Podlaskim nr 19G/II/2019 z dnia 26.11.2019 r.
 
Ul. Wojczyńskiego (droga gminna 101380B) posiada znaczenie ponadlokalne, ponieważ
zapewnia jedyny możliwy dojazd do lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy 1320 m x 30 m), a także bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach i cywilnego lotniska sportowego. Realizacja zadania oznacza zwiększenie dostępności komunikacyjnej do obiektów o znaczeniu ponadlokalnym.
 
Rozbudowa ul. Wojczyńskiego wpływa na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i wpisuje się w poprawę powiązań komunikacyjnych, ponieważ ulica ta łączy się z ul. Raczkowską położoną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655.
 
Realizacja zadania ma znaczenie dla  poprawy dostępności do terenów inwestycyjnych, ponieważ  w pobliżu ul. Wojczyńskiego, wzdłuż ul. Leśnej, znajdują się tereny przeznaczone do zabudowy produkcyjnej i usługowej na terenie strefy „Papiernia”. Z kolei ul. Raczkowską możliwy jest dojazd do terenów inwestycyjnych i przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Specjalnej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.
 
Zakres techniczny:
·         rozbiórka nawierzchni ulicy i roboty ziemne,
·         budowa nowej jezdni o długości ok. 434m o nawierzchni bitumicznej zakończonej placem do zawracania dla kategorii ruchu KR3,
·         budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 422m,
·         budowa zatok parkingowych,
·         budowa zjazdów publicznych,
·         budowa oświetlenia ulicznego,
·         przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej,
·         usunięcie kolizji elektroenergetycznych oraz zabezpieczenie istniejących kabli rurami osłonowymi.
 
Wykonawca: konsorcjum firm, lider: ALTIS PRASKO Sp. z o.o., partner: PRASKO Construction Sp. z o.o. 
 
Całkowita wartość zadania: 1 587 657,76 zł
Dofinansowanie: 760 328,60 zł
Okres realizacji: październik 2019 – sierpień 2020 r.