"Budowa ulicy Bolesława Krzywoustego i Bolesława Śmiałego w Suwałkach"
 
Zadanie inwestycyjne zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie Umowy z Wojewodą Podlaskim nr 138G/FDS/2020 z dnia 20.08.2020 r.
 
Zadanie obejmuje budowę ulic Bolesława Krzywoustego i Bolesława Śmiałego, a także roboty na ul. Jana III Sobieskiego w Suwałkach w następującym zakresie:
 
Ulica Bolesława Śmiałego obejmuje:                 
- budowę drogi gminnej - jezdni o szerokości 5,0 - 5,5 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości ok. 251 mb, budowę oświetlenia drogowego, budowę chodników, wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami.                                                                                                                                                                                     
 
Ulica Bolesława Krzywoustego obejmuje:
- budowę drogi gminnej - jezdni o szerokości 5,5 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości ok. 115mb, budowę oświetlenia drogowego, budowę chodników, wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i odgałęzień wodociągowych.

Ulica Jana III Sobieskiego obejmuje:                 
- budowę miejsc parkingowych oraz budowę chodników.
 
Wykonawca: Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski.
 
Całkowita wartość zadania: 1 171 735,33 zł
Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych: 553 112,21 zł
Okres realizacji: czerwiec – grudzień 2020 r.