5 6 7 8 9 10 11
Stron 9 z 11


Nazwa/rodzaj obiektu

 

Lokalizacja
miejsce/adres
Opis/treść Data powstania/
odsłonięcia
Uwagi/stan techniczny/ właściciel (opiekun)
Tablica upamiętniająca deportowanych na Sybir Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła

ul. Wojska Polskiego 36

w Suwałkach

„Pamięci naszych ojców,
matek, braci i sióstr,
krewnych i znajomych
deportowanych na Sybir
w latach 1939 – 1956

- których ciała na zawsze spoczęły na nieludzkiej ziemi,

- którym Bóg pozwolił wrócić do Polski i spoczywają już w ziemi ojczystej.

 

Wdzięczni Bogu za ocalenie
i powrót- suwalscy Sybiracy.”

 

17.09.2010 r. Stan dobry

 

Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła

w Suwałkach

Tablica upamiętniająca żołnierzy ruchu oporu     na Suwalszczyźnie Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła,

ul. Wojska Polskiego 36

w Suwałkach

 

„Żołnierze ruchu oporu
mieszkańcy Suwalszczyzny

Bielecki Stanisław

Januszewski Władysław

Korejwo Józef

Kwiatkowski Stanisław

Kujałowicz Aleksandra

Młynarski Włodzimierz

Mroczek Wacław

Murawski Aleksander

Niewiara Piotr

Pilecki Włodzimierz

Smolarek Maria

Trochim Antoni

Wiśniewski Jan

zamordowani przez
hitlerowców dn.26 IV 1940

Niech Bóg da im życie wieczne
w Ojczyźnie Niebieskiej”

  Stan dobry

 

Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła

w Suwałkach

Tablica w hołdzie inwalidom wojennym        i wojskowym Ziemi Suwalskiej Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Suwałkach

ul. Wojska Polskiego

„80 lat Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej
W hołdzie Inwalidom
Wojennym i
Wojskowym
Ziemi Suwalskiej

 

Trudno jest walczyć
Ciężko jest umrzeć
Najtrudniej jest żyć
dla Ojczyzny

 

Zarząd  Oddziału  ZIW RP”

 

19.04.1999 r. Stan dobry

 

Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła

w Suwałkach

Tablica upamiętniająca   50 rocznicę walk w Libii
w czasie II wojny światowej
w sąsiedztwie pomnika

Bohaterów Września 1939

ul. Wojska Polskiego

w Suwałkach

(na murze oddzielającym teren wokół pomnika i koszary)

„W 50. rocznicę walk na Pustyni Libijskiej: Tobruku – Gazali – Bardh

Żołnierzom Samodzielnej Brygady
Strzelców Karpackich
ofiarowują suwalczanie”

 

grudzień 1991 r. Stan dobry

 

Zarząd Dróg i Zieleni       w Suwałkach

Tablica pamięci Polaków zesłanych na Syberię kościół pw. św. Kazimierza Królewicza
ul. Witosa 8

w Suwałkach

„Pamięci Polaków  zesłanych na Syberię

- którym  nie było dane powrócić do   Ojczyzny

- zmarłym po powrocie do Polski

Sybiracy

Będąc stróżami

Narodowych i Chrześcijańskich wartości
polecamy ich  Miłosiernemu Bogu”

 

22.06.2008 r. Stan dobry

obok tablicy urna z ziemią z polskiego grobu            na Syberii

 

Parafia św. Kazimierza Królewicza w Suwałkach

Tablica pamięci ofiar Tragedii Smoleńskiej kościół pw. Matki Bożej Miłosierdzia

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3               w Suwałkach

„Pamięci 96 ofiar Tragedii Smoleńskiej
10 kwietnia 2010 roku
z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim,

Jego Małżonką Marią,

Biskupem Polowym Wojska Polskiego
Tadeuszem Płoskim

Wicemarszałkiem Sejmu
Krzysztofem Putrą- Synem Suwalskiej Ziemi

Panie przyjmij Ich ofiarę.

Społeczny Komitet Pamięci.”

 

7.04.2013 r. Stan dobry

 

Parafia Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach

 

 

Tablica pamięci Polaków zesłańców Sybiru kościół pw. Matki Bożej Miłosierdzia

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3

w Suwałkach

„Pamięci Polaków  zesłańców Sybiru

- którym  nie było dane powrócić do   Ojczyzny

- zmarłym po powrocie do Polski

Sybiracy”

 

lipiec 2005 r. Stan dobry,

obok tablicy urna z ziemią           z polskiego grobu            na Syberii

 

Parafia Matki Bożej Miłosierdzia

w Suwałkach

 

pomnik - Kamień Pamięci

poświęcony przedwojennym mieszkańcom Suwałk pochodzenia żydowskiego

skwer przy bloku Osiedla II, ul. Noniewicza

w Suwałkach

Tekst na pomniku w językach polskim,  hebrajskim i angielskim:

„Pamięci około 5 500 przedwojennych żydowskich mieszkańców Suwałk zamordowanych w czasie II wojny światowej w wyniku eksterminacyjnej polityki okupanta niemieckiego. W tym miejscu znajdowała się synagoga zdewastowana przez Niemców”

 

 

22.01.2016 r. Stan bardzo dobry,

 

Zespół Szkół nr 6

w Suwałkach

 

5 6 7 8 9 10 11
Stron 9 z 11