4 5 6 7 8 9 10 11
Stron 8 z 11


Nazwa/rodzaj obiektu

 

Lokalizacja
miejsce/adres
Opis/treść Data powstania/
odsłonięcia
Uwagi/stan techniczny/ właściciel (opiekun)
Tablica upamiętniająca Marię Konopnicką W holu budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej,
ul. Kościuszki 31
w Suwałkach
„W tym domu
urodziła się dnia 23 maja
1842 roku
Maria Konopnicka”

 

1935 r. stan dobry

 

Muzeum Okręgowe          w Suwałkach

Tablica poświęcona pamięci nauczycieli poległych w latach       1939 – 1945

 

 

 

 

 

 

Tablica poświęcona pomordowanym w siedzibie gestapo w latach 1939 - 1944

Budynek hotelu ZG ZNP „Logos” i siedziba Zarządu Związku Nauczycielstwa  Polskiego w Suwałkach,
ul. Kościuszki 120

w Suwałkach

 

 

 

 

j.w.

„Pamięci nauczycieli Ziemi Suwalskiej  poległych na polu chwały, zamordowanych w więzieniach i obozach

W 90 rocznicę Związku Nauczycielstwa Polskiego

Koleżanki i koledzy
9 listopada 1995 r.

W hołdzie polskim patriotom torturowanym i mordowanym w latach 1939 – 1944 przez hitlerowskie gestapo, którego siedziba znajdowała się w tym miejscu

wrzesień 1998 Suwalczanie”

09.11.1995  r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień 1998 r.

stan dobry
Zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego

w Suwałkach

 

 

 

 

 

 

stan dobry

 

Zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego

w Suwałkach

 

Tablica pamięci nauczycieli poległych        i pomordowanych  podczas II wojny światowej I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej,

ul. Mickiewicza 3

w Suwałkach

„Wszystko co nasze Polsce oddamy”

Pamięci wychowawców i wychowanków

Gimnazjum im. Karola Brzostowskiego i
Marii Konopnickiej

 

Poległych na polu chwały
i zamordowanych w więzieniach i obozach
W setną rocznicę istnienia szkoły

Koledzy

29-30.VI.1957 r.”

 

29-30.VI.1957 r. stan dobry

 

I LO im. M. Konopnickiej w Suwałkach

Tablica upamiętniająca Abrahama Sterna (1907-1942), poety i działacza żydowskiego urodzonego w Suwałkach

 

 

kamienica na rogu
ul. Waryńskiego                        i ul. Kościuszki                   w Suwałkach

(na ścianie od ul. Waryńskiego)

dwujęzyczny napis po polsku         i hebrajsku:

„W tym domu urodził się
23 grudnia 1907
ABRAHAM STERN
- JAIR-
syn Mordechaja
i Hadasy – Lei

Poeta i językoznawca
twórca organizacji „Lech”
bojowników o wolność Izraela
Padł w Tel-Awiwie

Brak danych

(w latach 1995-1997 ?)

Napisy lekko zatarte

 

Zarząd Dróg i Zieleni

w Suwałkach

Tablica pamięci miejsca kaźni Polaków kamienica przy
ul. Kościuszki 72
„Ten budynek w latach
1944 – 1956
był siedzibą NKWD i UB

MIEJSCE KAŹNI POLAKÓW

 

A.D. 1999              ZW POS”

1999 r. Stan dobry

 

Środowiska kombatanckie

Zarząd Dróg i Zieleni

w Suwałkach

Tablica upamiętniająca gen. bryg. pilota Witolda Urbanowicza Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła

ul. Wojska Polskiego 36  w Suwałkach

„Gen. brygady pilot
Witold Aleksander Urbanowicz
30.03.1908 – 17.08.1996
urodzony  w Olszance, ukończył korpus kadetów Nr 2
absolwent „Szkoły Orląt” w Dęblinie 1932 r.
żołnierz kampanii wrześniowej w 1939 r.
dowódca 303 dywizjonu myśliwskiego warszawskiego im. T. Kościuszki  w bitwie o Anglię w 1940 r.
pilot 14 Armii Lotniczej USA w Chinach
odznaczony

srebrnym krzyżem Virtuti Militari
trzykrotnie Krzyżem Walecznych
destinguished Flying Cross Air Medal
chińskim Krzyżem Lotniczym

Lotnik bez lęku i skazy
wierny Bogu i Ojczyźnie

Wielkiemu patriocie
i szlachetnemu człowiekowi

Rodzina”

 

 po1996 r.? Stan dobry

 

Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła

w Suwałkach

Tablica upamiętniająca żołnierzy przymusowej pracy Kościół p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Suwałkach

ul. Wojska Polskiego 36

w Suwałkach

Poległym i zmarłym
żołnierzom przymusowej pracy
w kopalniach węgla i uranu
w latach 1949 – 1959

Koledzy
Związku Represjonowanych
Żołnierzy – Górników
Okręgu Suwalskiego
Niech Bóg będzie im nagrodą

 

W sercach szlachetnych
nieszczęście i poniżenie
jest zawsze źródłem patriotyzmu

J. Piłsudski

wrzesień 1996 r. Stan dobry

 

Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła

w Suwałkach

4 5 6 7 8 9 10 11
Stron 8 z 11