1 2 3 4 5 6 7 8 9
Stron 5 z 11


Nazwa/rodzaj obiektu

 

Lokalizacja
miejsce/adres
Opis/treść Data powstania/
odsłonięcia
Uwagi/stan techniczny/ właściciel (opiekun)
pomnik Marii Konopnickiej

na niskim cokole

Autor: prof. Jan Bohdan Chmielewski

 

plac Marii Konopnickiej Napis na cokole:

Maria Konopnicka 1842 - 1910

8.10.2010 r. Stan bardzo dobry

 

Zarząd Dróg i Zieleni

w Suwałkach

 

Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego na cokole

Obiekt pamięci narodowej

teren koszar 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

ul. Wojska Polskiego 21

w Suwałkach

 

Marszałek Polski
Józef Piłsudski
1867 - 1935
11.11.2014 r. Stan dobry

 

14. Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach

 

Obelisk z betonu poświęcony Żołnierzom Armii Radzieckiej poległym w walkach         o wyzwolenie Suwałk        i Suwalszczyzny

 

 

Cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Reja w Suwałkach „Pamięci żołnierzy Armii Czerwonej poległych

w październiku 1944 r. w walkach

na Suwalszczyźnie”

 

23.10.1945 r. Obelisk przeniesiony

w 2007 r. z parku Konstytucji 3 Maja podczas prac remontowych parku.

Stan dobry, bieżące czyszczenie

 

Zarząd Dróg i Zieleni      w Suwałkach

 

Pomnik poświęcony żołnierzom i jeńcom radzieckim i cmentarz wraz z 31 symbolicznymi kwaterami

Autor nowego pomnika:

architekt Andrzej Szulc

 

 

 

 

 

 

Cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Reja w Suwałkach Na wejściu na teren cmentarza:

„Cmentarz około 46000 jeńców radzieckich zamęczonych przez hitlerowców w latach 1942-44     w obozie jenieckim w Suwałkach oraz 5136 żołnierzy i oficerów Armii Czerwonej poległych         w 1944 r. w walkach o wyzwolenie Ziemi Suwalskiej”

Na pomniku:

„W hołdzie ofiarom hitlerowskiego faszyzmu”

24.10.1949 r.,

w miejsce starego pomnika postawiony nowy w 1967 r.

 

Stan dobry, drobne rdzewienie elementów metalowych tablic informacyjnych, bieżące czyszczenie

 

Zarząd Dróg i Zieleni      w Suwałkach

 

Członkom ruchu oporu     z lat II wojny światowej

Grób/ zbiorowa mogiła/

Pomnik z tablicą 16 straconych mieszkańców Suwalszczyzny

Obiekt pamięci narodowej

 

 

Las Szwajcaria k. Suwałk Na płycie 16  nazwisk  mieszkańców Suwalszczyzny powieszonych na  placu Straceń 1.04.1944 r.

Grób ziemny ogrodzony

Brak danych Stan dobry,

bieżące czyszczenie

 

Zarząd Dróg i Zieleni      w Suwałkach

 

Pomnik

i zbiorowa mogiła Członkom grupy oporu kpt. Stanisława Bielickiego –

Obiekt pamięci narodowej

 

 

 

Las Szwajcaria k. Suwałk „Tu spoczywają zamordowani przez hitlerowskich barbarzyńców

Dn. 26.04.1940 r.

Bielicki Stanisław

Trachim Antoni

Koreywo Józef

Januszewski Władysław

Mroczek Zdzisław

Mroczek Wacław

Wiśniewski Jan

Kujałowicz Aleksandra

Smolarek Maria

Młynarski Włodzimierz

Niewiara Piotr

Murawski Aleksander

Pilecki Włodzimierz

Cześć ich pamięci”

Pomnik – pionowa betonowa ściana zwieńczona pośrodku krzyżem. Na ścianie płyta z nazwiskami. Na mogile znajdują się 3 płyty. Ogrodzenie z elementów żeliwnych na betonowym fundamencie.

Brak danych Stan dobry, bieżące czyszczenie

 

Zarząd Dróg i Zieleni

w Suwałkach

Pomnik (4 betonowe krzyże różnej wysokości)

Powstańcom 1863 r.

Obiekt pamięci narodowej

 

ul. Bakałarzewska (na wylocie miasta) „Powstańcom styczniowym 1863 roku

Suwalczanie 2004 r.”

11.11.2004 r. Stan dobry, bieżące czyszczenie

 

Zarząd Dróg i Zieleni                w Suwałkach

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Stron 5 z 11